Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Aktorska Machulskich

Szkoła Aktorska MachulskichRok założenia: 1999


Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Wszystkim zainteresowanym  polecamy kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych, prowadzony przez pedagogów Szkoły Aktorskiej Machulskich  – aby dowiedzieć się więcej, wejdź na Coaching Aktorski na stronie www.assitej.pl

 

Dyrektor: Halina Machulska

Opiekun merytoryczny: prof. Maciej Wojtyszko

Dyrektor organizacyjny: Adam Ciołek

 

Posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane decyzją 
Ministra Kultury i Sztuki
z dn. 20 września 2001r. pod nr DEA-V-805/4550/01/PS12.

 

 

Kształci w zawodzie: aktor

 

 

Policealna, trzyletnia szkoła:

 

  • specjalizuje się w dramie i improwizacji aktorskiej oraz zaznajamia z.elementami pedagogiki teatralnej

 

  • wyposaża w narzędzia niezbędne do zakładania własnych grup teatralnych

 

  • daje możliwość projektowania własnej ścieżki rozwoju od II roku, poprzez wybór z oferty zajęć nadobowiązkowych

 

  • zobowiązuje na III roku do zaliczenia dwóch ról w spektaklach dyplomowych, pokazywanych na deskach warszawskich teatrów

 

  • prowadzi dwie grupy: wieczorową i poranną, umożliwiające pogodzenie pracy lub studiów na innym kierunku z nauką w naszej Szkole

 

 

Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich 
przy Polskim Ośrodku ASSITEJ
ul.Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa
tel./fax 22 851 00 40
sekretariat@aktorskamachulskich.pl

 

Zawody na uczelni:

aktor

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie