Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Studium Pracowników Medycznych i SpołecznychStudium Pracowników Medycznych i Społecznych to zupełnie nowa jakość na rynku szkół policealnych, zbudowana na podwalinach, prowadzonych od dwudziestu lat przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji, szkół policealnych. Oferta Studium oparta na reformie programowej szkolnictwa zawodowego, wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, jak również ogromnemu wachlarzowi zajęć praktycznych, kształci specjalistów z branży medycznej oraz obszaru pomocy społecznej. Zajęcia praktyczne realizowane we własnych, profesjonalnych pracowniach i specjalistycznych gabinetach lekarskich oraz szpitalach dają absolwentom Studium możliwość zdobycia doświadczenie zawodowego, które stanowi obecnie najistotniejszy czynnik w procesie rekrutacji pracowników.


Wykłady i ćwiczenia prowadzone pod okiem wysoko wyspecjalizowanych wykładowców, nauczycieli akademickich, lekarzy i profesjonalistów w dziedzinie stomatologii, ortopedii, kosmetyki, masażu, ortoptyki, audiologii, opieki społecznej, elektroniki i informatyki medycznej sprawiają, że absolwenci szkoły osiągają wysokie wyniki na egzaminach państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych posiada również własną Agencję Pracy, która pozwala absolwentom na podjęcie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami. Realizacja rozszerzonego programu nauczania języka obcego zawodowego, sprawia, że słuchacze Studium gotowi są do podjęcia pracy poza granicami kraju.

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, to miejsce, w którym prestiżowe kierunki znajdują się w zasięgu Twojej ręki.Gabinety specjalistyczne


Gwarancja wysokiego poziomu usług, miła atmosfera, otwartość na propozycje i potrzeby Słuchaczy oraz wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom rynku europejskiego sprawiają, że przed absolwentami Studium wciąż otwierają się nowe horyzonty, dzięki którym mogą szybko znaleźć „pomysł na siebie” oraz prawidłowo pokierować swoją zawodową karierą.

Słuchacze szkoły po zdaniu państwowego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASSKierunki

 • Asystentka stomatologiczna 
  nauka bezpłatna

 • Higienistka stomatologiczna
  nauka bezpłatna

 • Opiekun medyczny
  nauka bezpłatna

 • Opiekun w domu pomocy społecznej
  nauka bezpłatna

 • Opiekunka dziecięca
  nauka bezpłatna

 • Opiekunka środowiskowa 
  nauka bezpłatna

 • Ortoptystka
  150 PLN/mc

 • Protetyk słuchu 
  150 PLN/mc

 • Technik administracji,
  specjalizacja: rejestratorka medyczna

  nauka bezpłatna

 • Technik dentystyczny
  290 PLN/mc

 • Technik elektroradiolog
  320 PLN/mc

 • Technik farmaceutyczny
  310 PLN/mc

 • Technik masażysta
  nauka bezpłatna

 • Technik rachunkowości,
  specjalizacja: obsługa podmiotów medycznych 

  nauka bezpłatna

 • Technik sterylizacji medycznej 
  nauka bezpłatna

 • Technik usług kosmetycznych
  nauka bezpłatna 

 • Terapeuta zajęciowy 
  nauka bezpłatnaGabinet stomatologicznyZajęcia odbywają się w weekendy.

Warunki przyjęcia

Ukończona szkoła średnia (np. liceum ogólnokształcące, technikum, nie wymagamy matury)

Złożenie kompletu dokumentów:
Masz pytanie? Zadzwoń:

+48 501 763 708 – Sekretariat
+48 501 763 713 – Dyrektor
Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
ortoptystka
protetyk słuchu
technik administracji
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie