Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk

Rok zalozenia: 1994 | Rektor: dr hab. Roman Patora, prof.

przejdź do spisu treści


 

Rektor
dr hab. Roman Patora, prof.
Przewodniczący Rady Uczelni  
prof. dr hab. Władysław Welfe
Kanclerz
dr inż. Jadwiga Gawryś


Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania powstała w 1994 roku.  Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i  drugiego stopnia oraz seminaria doktoranckie.

Dzięki otrzymaniu uprawnień do doktoryzowania na dwóch kierunkach: Zarządzaniu i Filologii staliśmy się Akademią. Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy Społeczną Akademię Nauk.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Istnieje również możliwość podjęcia nauki w Polskiej Akademii Otwartej (studia przez Internet). Uzupełnienie oferty stanowią studia podyplomowe, kursy i warsztaty, jak również szeroka oferta praktyk i staży studenckich - Studenckie Biuro Karier.

Społeczna Akademia Nauk współpracuje także z Clark University (USA) i MOD`SPE Paris (France), co umożliwia studentom równoległe uzyskanie dyplomu Master (amerykańskiego lub francuskiego).

Zdobywca wielu wyróżnień: statuetka i tytuł Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, certyfikat Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Roku, Lider Nowoczesnych Technologii, czy statuetka Lodołamacze.

100% POZYTYWNYCH OCEN PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

Społeczna Akademia Nauk zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich.

Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Doświadczenie dydaktyczne zatrudnionych nauczycieli zapewnia wysoką jakość prowadzonych zajęć, a także umożliwia im kontynuowanie pracy naukowej.

Społeczna Akademia Nauk prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) na 4 kierunkach w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zaocznym) na kierunkach:

 • Administracja
 • Architektura i urbanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizjoterapia
 • Geodezja i kartografia
 • Grafika artystyczna
 • Iberystyka
 • Informatyka
 • Informatyka dla humanistów
 • Kulturoznawstwo
 • Kosmetologia
 • Logistyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Aktorstwo filmowe, Reżyseria filmowa)
 • Pedagogika
 • Praca Socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie
 • Zdrowie publiczne
Prowadzony jest również polsko-amerykański program studiów podyplomowych Clark University kończących się tytułem Master.

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe na kierunkach:
 • Studia po angielsku
 • Studia MBA
 • Rachunkowość
 • Studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń pisemnych
 • Dla nauczycieli
 • PR Professional
 • Edukacja globalna
 • Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzanie ochroną zdrowia
 • Logistyka systemowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i polityka personalna
 • Przedsiębiorczość w biznesie
 • Informatyka
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wizytowanych kierunkach.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Posiada dziesięć Wydziałów Zamiejscowych:
 • Brodnica
 • Garwolin
 • Kołobrzeg
 • Olkusz
 • Ostrów Wielkopolski
 • Skarżysko-Kamienna
 • Słupsk
 • Szczecinek
 • Warszawa
 • Zduńska Wola


CENNIK:
 
Opłaty miesięczne:
I i II Rok studiów - 12 równych comiesięcznych rat
III Rok studiów - 10 równych comiesięcznych ratINFORMACJA

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
tel.: 042 664 66 25
tel.: 042 664 66 32
Fax: (0-42) 636-62-51
e-mail:  informacja@spoleczna.pl
www.spoleczna.pl


REKRUTACJA

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
tel.: 042 664 66 56 lub 042 664 66 57
e-mail: rekrutacja@spoleczna.pl
www.rekrutacja.spoleczna.pl


przejdź do spisu treści

Zarządzanie

Specjalności:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Rachunkowość w prawie europejskim
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie sportem i rekreacją
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • Zarządzanie gastronomią
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami gospodarczymi (studia niestacjonarne)
 • Zarządzanie kulturą i sztuką
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Agrobiznes
 • Public Relations, promocja, reklama
 • Eurologistyka TSL
 • Ubezpieczenia i bankowość
 • Psychologia zarządzania i doradztwa zawodowego
 • Socjologia zarządzania
 • Informatyka w biznesie
 • E-biznes i marketing w Internecie
 • Zarządzanie finansami
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
 • Zarządzaniem wiedzą i informację w organizacji
 • Informatyczne Systemy Zarządzania

Stosunki Międzynarodowe
Specjalności:
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Dyplomacja
 • Handel Zagraniczny
 • Studia europejskie
 • Hotelarstwo i turystyka międzynarodowa
 • Finanse międzynarodowe

Finanse i Rachunkowość
Specjalności:
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Bankowość
 • Giełda i finanse
 • Doradztwo i prawo podatkowe
 • Bankowość i ubezpieczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Zarządzanie finansami (studia niestacjonarne)
 • Rachunkowość i analiza finansowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Filologia Angielska
Specjalności:
 • Kultura i literatura obszarów języka angielskiego
 • Nauczanie Języka Angielskiego
 • Translatoryka
 • Język angielski w biznesie
 • Literatura i kultura amerykańska
 • Literatura i kultura brytyjska
Filologia Germańska


Informatyka
Specjalności:
 • Sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa
 • Informatyka finansowa - tylko w naszej Uczelni!
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Inżynieria oprogramowania
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalności:
 • Dziennikarstwo i media
 • Marketing polityczny i komunikowanie publiczne
 • Public relations i komunikowanie w biznesie

Kulturoznawstwo
(Rekrutacja na kierunek Kulturoznawstwo
tylko w Wydziale w Zduńskiej Woli)
Specjalności:
 • Zarządzanie i public relations
 • Studia europejskie i międzynarodowe
 • Kultura i język angielski
 • Informatyka i kultura informacyjna

Logistyka
Specjalności:
 • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Eurologistyka
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

Socjologia
Specjalności:
 • Animacja społeczno-kulturalna
 • Praca socjalna
 • Badania rynku i opinii publicznej
 • Doradztwo psychospołeczne z elementami socjoterapii
 • Socjologia organizacji i pracy
 • Stosunki polityczne i systemy partyjne

Zdrowie Publiczne
Kierunki:
 • Organizacja i zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia
 • Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzanie ryzykiem
 • Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna
 • Finansowanie, marketing i zarządzanie jakością usług medycznych
 • Kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody

Fizjoterapia
Kierunki:
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody
Kosmetologia

Pedagogika
Specjalności:
 • Praca socjalna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Doradztwo zawodowe i polityka personalna

Geodezja i kartografia
Specjalności:

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie