Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Społeczna Akademia Nauk SAN

Społeczna Akademia Nauk SAN

Rok założenia: 1994

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:
- statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
- Ambasadora Polskiej Gospodarki,
- certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca (Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu),
- tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
- tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego),
- tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii,
- tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market).

Dlaczego warto?

 • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
 • SAN – jako Lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
 • Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.
 • W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
 • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.
 • Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.
 • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.
 • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.
 • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

Rankingi

Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych. Według publikowanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest też od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

Perspektywy (2019)

1. miejsce w województwie łódzkim wśród uczelni niepublicznych
1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie w województwie łódzkim
5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich

Nagrody i wyróżnienia

Według publikowanych rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite magisterskie

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rektora Społecznej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 01
fax.: 42 636 55 32
e-mail: rektorat@san.edu.pl

Dziekanat nr 1
tel.: 42 664 66 20
OBSŁUGIWANE KIERUNKI

 • bezpieczeństwo narodowe
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

Dziekanat nr 2
tel.: 42 664 66 35
OBSŁUGIWANE KIERUNKI

 • administracja
 • dziennikarstwo
 • filologia
 • fizjoterapia
 • geodezja i kartografia
 • grafika
 • informatyka
 • kosmetologia
 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • socjologia
 • zdrowie publiczne

Dział Studiów Podyplomowych
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 99
e-mail: podyplomowe@san.edu.pl
www.podyplomowe.san.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Koordynator pojazdów autonomicznych

Studia na kierunku Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki - transporcie.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dołącz do wydarzenia i zbadaj z nami miejsce zbrodni!

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK SAN ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY NA KIERUNKU PRAWO

czytaj dalej

MBA@SAN

to prestiżowe studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim. Program MBA jest skierowany do profesjonalistów i specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje kierownicze.

czytaj dalej

Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University oferują zintegrowane studia Master+Magister

kończące się uzyskaniem trzech dyplomów!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane