Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno Medyczna

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno Medyczna

Rok zalozenia: 2002

MisjąŚląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie jest troska o zdrowe społeczeństwo informacyjne.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są dwa Wydziały: Informatyki oraz Przyrodniczy.
 
 
Na Wydziale Informatyki prowadzone jest kształcenie na poziomie studiów I stopnia, na kierunkach:
 • informatyka

  specjaności:
  sieci i systemy komputerowe
  grafika i multimedia
  inżynieria oprogramowania i bazy danych
 • grafika

  specjalności:
  fotografia i film cyfrowy
  projektowanie multimedialne
  projektowanie multimedialne
  plakat i ilustracja
Studenci informatyki po siedmio-semestralnym okresie studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, zaś studenci grafiki uzyskują po trzech latach tytuł zawodowy licencjata.

Wydział Przyrodniczy kształci studentów na kierunkach:
 • zdrowie publiczne

  specjalności:
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  nadzór sanitarno-epidemiologiczny
  administrowanie i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
  administracja i zarządzanie publiczne
 • fizjoterapia
Po sześcio-semestralnych studiach na Wydziale Przyrodniczym absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
 
 
Uczelnia zatrudnia ponad sześćdziesięciu nauczycieli akademickich – profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów oraz magistrów wywodzących się z takich renomowanych Uczelni jak Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Śląski. Troska Uczelni o wysoki poziom wyposażenia laboratoriów komputerowych i pracowni specjalistycznych pozwala zapewnić dobry poziomu jakości kształcenia.

SWSIM uczestniczy w programie Socrates (Erasmus), w ramach którego odbywa się wymiana studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelniami z zagranicy, między innymi z Engineering College of Copenhagen (Dania) – w zakresie informatyki i North Wales School of Art & Design (Walia) – w zakresie grafiki. Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS). Program ECTS, jest częścią programu Socrates – Erasmus  i ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów.
 
 
SWSIM jest także liderem projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich. Więcej o projekcie na stronie: www.praktykuj.com
 
 
 
Opłaty

INFORMATYKA:
Promocja - stacjonarne 290 PLN miesięcznie, niestacjonarne 290 PLN miesięcznie
GRAFIKA:
Promocja - stacjonarne 460 PLN miesięcznie, niestacjonarne 460 PLN miesięcznie
ZDROWIE PUBLICZNE:
Promocja - stacjonarne 300 PLN miesięcznie, niestacjonarne 300 PLN miesięcznie
FIZJOTERAPIA:
Promocja - stacjonarne 380 PLN miesięcznie, niestacjonarne 380 PLN miesięcznie
 
Opłata rekrutacyjna: 80 PLN
 
Przy opłaceniu za cały semestr z góry 5% rabatu

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie