Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Powiślańska Szkoła Wyższa w Gdańsku

Powiślańska Szkoła Wyższa w GdańskuPielęgniarstwo I stopnia - Filia w Gdańsku


Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 6 semestrów
 • 183 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwa I stopnia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo I stopnia może podjąć pracę na stanowisku specjalistycznym bądź pomocniczym w różnego rodzaju placówkach zdrowia, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności zawodowej. Zdobyte gruntowne i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne, jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodzie pielęgniarki. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo potrafi dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta w różnym wieku, udzielić porad zdrowotnych, posługiwać się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej. Ponadto w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi potrafi wdrażać znajomość systemów informatycznych do praktyki pielęgniarskiej. Zna standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich, wdraża działania edukacyjne oraz promocyjno-profilaktyczne, a także okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

 • sprawowania opieki pielęgniarskiej;
 • pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • pomagania rodzinom i grupom społecznym;
 • organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalu,
 • przychodni,
 • sanatorium,
 • hospicjum,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo–leczniczych,
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych. 

więcej...


Pielęgniarstwo II stopnia - Filia w Gdańsku


Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 4 semestry
 • 120 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • magister pielęgniarstwa

Sylwetka Absolwenta Pielęgniarstwa II stopnia

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie pielęgniarstwa, jest gotów do świadczenia zindywidualizowanej opieki, organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, a także nawiązuje współpracę z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki. Ponadto, w sposób profesjonalny prowadzi edukację prozdrowotną, wdraża nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne, a także inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Samodzielnie wykonuje zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zasadami holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.

więcej...


Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek


Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 •  ścieżka A – 2 semestry
 •  ścieżka B – 3 semestry
 •  ścieżka C – 2 semestry

wszystkie ścieżki po 180 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych może podjąć pracę na stanowisku specjalistycznym bądź pomocniczym w różnego rodzaju placówkach zdrowia, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności zawodowej. Zdobyte gruntowne i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne, jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w zawodzie pielęgniarki. Absolwent kierunku potrafi dokonać oceny stanu zdrowia pacjenta w różnym wieku, udzielić porad zdrowotnych, posługiwać się językiem obcym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej. Ponadto w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi potrafi wdrażać znajomość systemów informatycznych do praktyki pielęgniarskiej. Jest gotów do udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz udzielania pierwszej pomocy i rozpoznawania problemów zdrowotnych, przy równoczesnym określaniu priorytetów w opiece pielęgniarskiej.

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Administracja i główna siedziba Uczelni:

ul. Smoluchowskiego 18 bud. B, 80-214 Gdańsk
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk (II piętro)

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg planu w:

Aula audytoryjna (1) – Podmiot Leczniczy Copernicus (ul. Nowe Ogrody 1-6, 80 - 803 Gdańsk);
Aula audytoryjna (3) – Organika Trade (ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk);

sale dydaktyczne (1) - budynek wolnostojący przy Szpitalu św. Wojciecha (al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk);
sale dydaktyczne (4) – Organika Trade (ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk);
sale umiejętności pielęgniarskich (4) - budynek wolnostojący przy Szpitalu św. Wojciecha (al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk);

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Double Diploma

Study in Powislanski University!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane