Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Rektor: dr Anna Uniszewska


16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na wniosek założyciela wyraziło zgodę na likwidację
Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni PWSNS

 

 /wcześniej Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna/, była niepubliczną uczelnią zawodową, utworzoną dnia 14 sierpnia 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-221/TT/2001. Główny adres uczelni

  • Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
    ul. Opata Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia
  •  

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane