Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Rok założenia: 1945 | Rektor: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

przejdź do spisu treściPolitechnika Łódzka
jest jedyną uczelnią techniczną w regionie łódzkim. Nasi studenci zdobywają wiedzą i umiejętności wysoko cenione przez pracodawców. Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych i jesteśmy jedną z najlepszych szkół wyższych w Polsce. Z naszej oferty korzysta ponad 20 tysięcy studentów. Wysoka jakość kształcenia jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który zajmuje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców.
Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała prestiżowy certyfikat jakości kształcenia ECTS Label nadawany przez Komisję Europejską.

Zajmujemy czwarte miejsce wśród uczelni technicznych w rankingu szkół wyższych.

Jesteśmy laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.
Politechnika Łódzka
 posiada bardzo bogatą ofertę kształcenia. Na 9 wydziałach, w 3 kolegiach i w innych jednostkach oferujemy 36 programów studiów ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków.  

Oferujemy aż 10 kierunków studiów pierwszego stopnia i 5 kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych całkowicie w języku obcym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering – IFE).  Wszyscy studenci IFE realizują co najmniej jeden semestr w uczelni zagranicznej i zdobywają podwójne dyplomy. Nasza uczelnia ma najbogatsze doświadczenie w Polsce w tej formie kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie www.p.lodz.pl/rekrutacja.htm

Szczegółowe zasady rekrutacji, informacje o wydziałach, kierunkach studiów i dostępnych specjalnościach dostępne są w Informatorze i poszczególnych ulotkach wydziałowych dostępnych w zakładce Foldery rekrutacyjne.Informacje kontaktowe

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Rekrutacja:
ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź
Telefon:
42 631 20 92
przejdź do spisu treści


 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA 
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne - magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • ENERGETYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne - magisterskie (2 lata) 
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
• konstrukcja i eksploatacja maszyn
         mechanika stosowana
         technologia budowy maszyn

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
• konstrukcja i eksploatacja maszyn
         mechanika stosowana
         technologia budowy maszyn

 • MECHATRONIKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • TRANSPORT
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

przejdź do spisu treści


 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne - magisterskie (1,5 roku)
   bez podziału na specjalności

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
   bez podziału na specjalności, profile: elektronika; telekomunikacja

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności, profile: elektronika; telekomunikacja

 • ELEKTROTECHNIKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• automatyka i metrologia
• elektroenergetyka
• przetworniki elektromechaniczne
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
• automatyka i metrologia
• elektroenergetyka
• technologie internetowe w mechatronice

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
• automatyka i metrologia
• elektroenergetyka
• przetworniki elektromechaniczne
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• automatyka i metrologia
• elektroenergetyka
• technologie internetowe w mechatronice

 • ENERGETYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
   bez podziału na specjalności

 • INFORMATYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• bazy danych i systemy ekspertowe
• inżynieria oprogramowania
• systemy sieciowe
• technologie internetowe
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
• korporacyjne sieci komputerowe
• inteligentne systemy baz danych
• interaktywna grafika komputerowa
• systemy rozproszone i platformy mobilne
• środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
• bazy danych i systemy ekspertowe
• inżynieria oprogramowania
• systemy sieciowe
• technologie internetowe
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• korporacyjne sieci komputerowe
• inteligentne systemy baz danych
• interaktywna grafika komputerowa
• systemy rozproszone i platformy mobilne
• środowiskowe aplikacje dla platformy Java EE

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• elektronika medyczna i tekstronika
• inżynieria biomateriałów

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności

 • MECHATRONIKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

 • TRANSPORT
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

przejdź do spisu treści


 • CHEMIA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska
• synteza organiczna
• chemia komputerowa i fizykochemia
• chemia biologiczna
• chemia i fizyka polimerów
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• chemia analityczna i strukturalna
• techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie
• chemia medyczna
• chemia i fizyka polimerów
• nowoczesna synteza i analiza organiczna

 • CHEMIA BUDOWLANA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• materiały polimerowe

 • NANOTECHNOLOGIA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• polimerowe materiały inżynierskie
• nanomateriały funkcjonalne
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
   bez podziału na specjalności

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) - bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
• zarządzanie i monitoring środowiska
• metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• technologia chemiczna nieorganiczna
• technologia chemiczna organiczna
• inżynieria biomateriałowa i radiacyjna
• technologia barwników i chemii gospodarczej
• technologia polimerów
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• kataliza przemysłowa
• technologia leków i środków ochrony roślin
• inżynieria biomedyczna i radiacyjna
• technologia polimerów
• technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej

przejdź do spisu treści


 • FIZYKA TECHNICZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• fizyka techniczna
– studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku) 
(studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego)
• fizyka medyczna
• optoelektronika

 • INFORMATYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• inżynieria oprogramowania i analiza danych
• sieci komputerowe i systemy mobilne
• grafika komputerowa i multimedia
• systemy informatyczne i bazy danych
• technologie gier i symulacji komputerowych
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata) 
(studia rozpoczynają się od semestru letniego)
• sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
• systemy rozproszone i bezpieczeństwo
• grafika komputerowa i multimedia
• systemy informatyczne w zarządzaniu i handlu elektronicznym
• technologie gier i symulacji komputerowych

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
• inżynieria oprogramowania i analiza danych
• grafika komputerowa i multimedia
• systemy informatyczne i bazy danych
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata) 
(specjalizacja wybierana jest po pierwszym semestrze) 
(studia rozpoczynają się od semestru zimowego i letniego)
• sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania
• grafika komputerowa i multimedia
• systemy informatyczne w zarządzaniu i handlu elektronicznym
• systemy rozproszone i bezpieczeństwo
• technologie gier i symulacji komputerowych

 • MATEMATYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne licencjackie (3 lata)
• matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
• modelowanie matematyczne
• matematyczne metody analizy danych biznesowych
• matematyka procesów decyzyjnych
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata) (studia rozpoczynają się od semestru zimowego)
• zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach
• modelowanie matematyczne i optymalizacja
• matematyka z zastosowaniami
• analiza danych w biznesie i logistyce

przejdź do spisu treści


 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• technologie informatyczne
• bezpieczeństwo i higiena pracy
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• informatyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy
• informatyka techniczna

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4,5 roku)
• technologie informatyczne
• bezpieczeństwo i higiena pracy
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• informatyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy
• informatyka techniczna

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• inżynieria materiałów polimerowych
• inżynieria biomateriałów włókienniczych
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4,5 roku) 
• inżynieria materiałów polimerowych
• inżynieria biomateriałów włókienniczych
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych

 • WŁÓKIENNICTWO
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• włókiennicza inżynieria mechaniczna
• włókiennicza inżynieria chemiczna
• towaroznawstwo i marketing tekstyliów
• technologia odzieży
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• innowacyjne technologie we włókiennictwie
• inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
• odzieżownictwo
• inżynieria projektowania tekstyliów

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4,5 roku)
• włókiennicza inżynieria mechaniczna
• włókiennicza inżynieria chemiczna
• towaroznawstwo i marketing tekstyliów
• technologia odzieży
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• innowacyjne technologie we włókiennictwie
• inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
• odzieżownictwo
• inżynieria projektowania tekstyliów

 • WZORNICTWO
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• architektura tekstyliów
• architektura ubioru
• komunikacja wizualna i techniki druku
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• architektura tekstyliów
• architektura ubioru
• komunikacja wizualna i techniki druku

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4,5 lata)
• architektura tekstyliów
• architektura ubioru
• komunikacja wizualna i techniki druku
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2,5 roku) 
• architektura tekstyliów
• architektura ubioru
• komunikacja wizualna i techniki druku

przejdź do spisu treści


 • BIOTECHNOLOGIA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
• technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
• biotechnologia żywności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
• technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
• biotechnologia żywności
• biotechnologia środowiska

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• technologia żywności
• analiza i ocena żywności
• chemia żywności i surowców kosmetycznych
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• technologia żywności
• analiza i ocena żywności
• chemia żywności i surowców kosmetycznych

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
   bez podziału na specjalności

 • OCHRONA ŚRODOWISKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności

przejdź do spisu treści


 • ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA I URBANISTYKA)
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)  
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne (wieczorowe) 
   inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne (wieczorowe) 
  magisterskie (2 lata)  
   bez podziału na specjalności

 • ARCHITEKTURA (ARCHITEKTURA WNĘTRZ)
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności

 • BUDOWNICTWO
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• konstrukcje budowlane i inżynierskie
• budownictwo drogowe i mostowe

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
   inżynierskie (4,5 roku)
• budownictwo lądowe
- studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
   magisterskie (2 lata)
• konstrukcje budowlane i inżynierskie
• budownictwo drogowe i mostowe

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza
• zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
   inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
   magisterskie (2 lata)
• urządzenia cieplne i oczyszczanie powietrza
• zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

przejdź do spisu treści


 • EUROPEISTYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne licencjackie (3 lata) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne licencjackie (3 lata)
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
   bez podziału na specjalności

 • ZARZĄDZANIE
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)
• ekologia przemysłowa
• inżynieria biomedyczna
• inżynieria logistyki
• systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)
• ekologia przemysłowa
• inżynieria biomedyczna
• inżynieria logistyki
• systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

 • ZARZĄDZANIE
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne licencjackie (3 lata)
• controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• zarządzanie małym i średnim biznesem
• zarządzanie sprzedażą
• zarządzanie zasobami ludzkimi

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne licencjackie (3 lata)
• controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
• finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• zarządzanie małym i średnim biznesem
• zarządzanie sprzedażą
• zarządzanie zasobami ludzkimi

 • ZARZĄDZANIE
Stacjonarne:
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)
• analizy i doradztwo w biznesie
• biznes międzynarodowy
• business management
• praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
• zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi
• zarządzanie innowacyjne organizacją
• zarządzanie kapitałem intelektualnym
• zarządzanie projektami

Niestacjonarne:
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• analizy i doradztwo w biznesie
• biznes międzynarodowy
• business management
• praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
• zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi
• zarządzanie innowacyjne organizacją
• zarządzanie kapitałem intelektualnym
• zarządzanie projektami

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) - bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)
• ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
• zarządzanie logistyką
• zarządzanie jakością
• zarządzanie produkcją

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) - bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
• zarządzanie jakością
• zarządzanie logistyką
• zarządzanie produkcją

przejdź do spisu treści


 • INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
   bez podziału na specjalności

 • INŻYNIERIA PROCESOWA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) 
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• inżynieria produktu
• bezpieczeństwo procesowe
• paliwa i energia
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku) - bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
• wentylacja i klimatyzacja
• paliwa i energia

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata) - bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie (2 lata)
• zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
• wentylacja i klimatyzacja
• paliwa i energia

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności
przejdź do spisu treści

Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
• technologia papiernictwa i poligrafii
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie  
   bez podziału na specjalności


1,5 roku dla kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia poświadczone dyplomem inżyniera oraz wiedzę i umiejętności z zakresu: 
• technologii papiernictwa i poligrafii
• podstaw konstrukcji maszyn papierniczych, poligraficznych 
   i przetwórczych
• podstaw projektowania w papiernictwie i poligrafii,

II

2 lata dla absolwentów posiadających tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Niestacjonarne:
- studia pierwszego stopnia niestacjonarne inżynierskie (4 lata)  
   bez podziału na specjalności
- studia drugiego stopnia niestacjonarne magisterskie 
(2 lata dla absolwentów posiadających tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny)  
   bez podziału na specjalności
przejdź do spisu treści Centrum Kształcenia Międzynarodowego jest jednostką ogólnouczelnianą organizującą kształcenie w językach obcych. Wszystkie programy nauczania kładą nacisk na przedmioty kierunkowe oraz na przedmioty z zakresu organizacji i zarządzania, jak i na kompetencje ogólne np. umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikowania się. Znaczną część programu stanowią zajęcia z języka angielskiego lub francuskiego, połączone z rozwijaniem komunikacji międzyludzkiej. Wiele przedmiotów nauczanych jest metodą PBL – nauczanie na bazie rozwiązywania problemów.

Oferta kształcenia 

 • ARCHITEKTURA (INŻYNIERIA ARCHITEKTONICZNA)
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)
• architecture engineering 
(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

 • BIOTECHNOLOGIA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
biotechnology 
(Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku – dla absolwentów studiów inżynierskich)
• biotechnology 
(Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• telecommunications and computer science 
(Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)
• telecommunications and computer science 
(Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

 • FIZYKA TECHNICZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• science and technology 
(Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)

 • INFORMATYKA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• computer science 
(Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

• information technology 
(Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)

- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (1,5 roku)
• computer science & information technology 
(Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• biomedical engineering 
(Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)*
• mechanical engineering and applied computer science 
(Wydział Mechaniczny)

 • MECHATRONIKA
Stacjonarne:
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)
 mechatronics 
(Wydział Mechaniczny)

 • ZARZĄDZANIE
Stacjonarne:
- studia drugiego stopnia stacjonarne magisterskie (2 lata)
• management 
(Wydział Organizacji i Zarządzania)

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)*
• business and technology 
(Wydział Organizacji i Zarządzania)

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  - STUDIA W JĘZYKU FRANCUSKIM
Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)*
• gestion et technologie 
(Wydział Organizacji i Zarządzania)

przejdź do spisu treści


 • KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata) 
   bez podziału na specjalności

 • KOLEGIUM LOGISTYKI
LOGISTYKA 

Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (3,5 roku)
• zarządzanie logistyczne
• systemy informatyczne w logistyce

 • KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA
TOWAROZNAWSTWO

Stacjonarne:
- studia pierwszego stopnia stacjonarne inżynierskie (4 lata)
• innowacyjne produkty tekstylne
• współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne
• innowacyjne produkty biomedyczne
• towaroznawstwo żywności

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria architektoniczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
włókiennictwo I stopnia Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane