Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Zawodowe w Legnicy

Policealne Studium Zawodowe w Legnicy


Zastanawiasz się dlaczego zapisać się do naszej szkoły?


Oto niektóre z naszych atutów !

 • przyjęcia bez egzaminów wstępnych
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, WKU oraz legitymacje
 • brak opłat za egzaminy i świadczenia
 • dogodny system rat - dostosowany do potrzeb słuchaczy
 • usytuowanie w centrach miast
 • przyjazna kadra dydaktyczna
 • realizowany program MEN
 • brak wpisowego
 • czesne zero złotych*

*dotyczy wybranych kierunków


Kierunki

**nauka w Lubinie – Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Kościuszki 9

Pozostałe kierunki są prowadzone w Legnicy i Lubinie.


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy (skierowanie dostępne w sekretariatach Policealnego Studium)

  Siedziba w Legnicy
  59-220 Legnica
  ul. Marynarska 31
  tel. 0 76 723 36 79
  tel./fax 0 76 866 42 02


  Oddział w Lubinie
  59-300 Lubin
  ul. Kościuszki 9
  tel. 0 76 844 40 11


  Nasze adresy e-mail:
  storeh@op.pl


Zawody na uczelni:

rolnik
sprzedawca
technik administracji
technik bhp
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych
technik ekonomista
technik geodeta
technik górnictwa podziemnego
technik handlowiec
technik informatyk
technik logistyk
technik mechanik maszyn i urządzeń górniczych
technik obsługi turystycznej
technik rachunkowości
technik rolnik
technik weterynarii

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie