Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP

Rok założenia: 1995


Zawody na uczelni:

technik administracji
technik agrobiznesu
technik archiwista
technik bhp
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik prac biurowych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie