Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Zawodowe ALFA

Policealne Studium Zawodowe ALFA


   
    POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "ALFA" W OLEŚNICY
szkoła z 12-letnim doświadczeniem

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
 
 
Sekretariat pok.210, 211
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
w czasie wakacji 9.00 – 16.00


język: angielski lub niemiecki (1 język do wyboru)Kierunki (system kształcenia zaoczny):

  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi turystycznej
czas trwania nauki: 2 lata
 
• kryteria przyjęć: dobry stan zdrowia i kolejność złożenia dokumentów
wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
• limit przyjęć: 20 osób na kierunek
• nabór: 2 razy w roku (czerwiec-sierpień, styczeń-luty)
rodzaj otrzymanego świadectwa: dyplom technika hotelarstwa lub dyplom technika obsługi turystycznej i świadectwo ukończenia szkoły policealnej
• język: angielski, niemiecki obowiązkowo ( kształcenie na dwóch poziomach)
 
UWAGA !!! Możliwość kontynuacji na rocznych studiach licencjackich – warunek świadectwo dojrzałości.
 
 
Informacje dodatkowe:
Szkoła ma status Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe, szkoła ma dostęp do Internetu, organizuje praktyki w hotelach orbisowskich i renomowanych biurach turystycznych, oferuje dodatkowo zajęcia zajęcia rekreacyjno-zawodowe, szkoła rezerwuje tanie noclegi, w stołówce szkolnej można wykupić tanie obiady.
  • KIERUNEK: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 czas trwania nauki: 1,5 roku
kryteria przyjęć: dobry stan zdrowia i kolejność złożenia dokumentów
 wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
limit przyjęć: 20 osób na kierunek
 nabór: 2 razy w roku (czerwiec-sierpień, styczeń-luty)
tytuł uzyskany po ukończeniu szkoły: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
rodzaj świadectwa: dyplom technika BHP i świadectwo ukończenia szkoły policealnej
możliwość podjęcia pracy: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych firmach
 informacje dodatkowe o szkole jw.
 
  • KIERUNEK: opiekun w domu pomocy społecznej
czas trwania nauki: 2 lata
kryteria przyjęć: dobry stan zdrowia i kolejność złożenia dokumentów 
wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  podjęcia nauki w danym zawodzie 
limit przyjęć: 20 osób na kierunek 
nabór: 2 razy w roku (czerwiec-sierpień, styczeń-luty) 
rodzaj świadectwa: dyplom w danej specjalności i  świadectwo ukończenia szkoły policealnej
możliwość podjęcia pracy: domy, pensjonaty opieki społecznej 
informacje dodatkowe o szkole jw.
  • KIERUNEK: opiekun medyczny
czas trwania nauki: 1 rok 
kryteria przyjęć: dobry stan zdrowia i kolejność złożenia dokumentów 
wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do  podjęcia nauki w danym zawodzie 
limit przyjęć: 20 osób na kierunek 
nabór: 2 razy w roku (czerwiec-sierpień, styczeń-luty)
rodzaj świadectwa: dyplom w danej specjalności i  świadectwo ukończenia szkoły policealnej 
możliwość podjęcia pracy: szpitale, sanatoria, domy, pensjonaty opieki społecznej 
informacje dodatkowe o szkole jw.
 
 

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej

Języki na uczelni:

niemiecki, angielski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie