Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Medycyny Sportu

Policealne Studium Medycyny Sportu


to wyjątkowa i jedyna w Polsce szkoła nakierowana na kształcenie w ramach szeroko pojętej medycyny sportu. 

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU jest szkołą policealną dla dorosłych, kształcącą w zawodzie technik masażysta oraz w zawodzie opiekun medyczny. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół Biura Edukacji Warszawy oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Prezydenta m. st. Warszawy. Posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, pełniącego jednocześnie nadzór pedagogiczny nad szkołą. Szkoła realizuje przedmiotowy program nauczania zgodny z obowiązującą podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci Szkoły otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły policealnej oraz składają Państwowy Egzamin Zawodowy. Pozytywne złożenie egzaminu, skutkuje uzyskaniem Dyplomu Zawodowego oraz anglojęzycznego suplementu Europass honorowanego w krajach UE.

Nauka na kierunku technik masażysta (symbol cyfrowy 325402) trwa 4 semestry.

Szkoła prowadzi edukację w systemie stacjonarnym-weekendowym. Program obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Nauka na kierunku opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) trwa 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w Klinice Carolina Medical Center w Warszawie ul. Pory 78 (Mokotów Stegny). 


REKRUTACJA


TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent kierunku Technik masażysta kończący Policealne Studium Medycyny Sportu – Policealną Szkołę Medyczną uzyskuje pracę w najlepszych placówkach służby zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, klubach fitness, salonach kosmetycznych i wielu innych.

Kwalifikacje uzyskane w Studium umożliwiają podjęcie pracy w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania uprawnień.

Słuchacze w trakcie nauki otrzymują szczególną wiedzę z zakresu medycyny sportu – naszą domeną jest współpraca z szeroko rozumianym sportem, tak by absolwenci Studium byli nieodłącznym elementem kariery sportowca, wspomagając jego kondycję profesjonalnym masażem i zabiegami fizykalnymi.

OPIEKUN MEDYCZNY

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany.

Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

DLACZEGO POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU ?

 • Sekretariat Szkoły usytuowany jest dla Państwa wygody w samym centrum stolicy przy ul. Marszałkowskiej 99a/5b, tel. 22 374 22 26
 • Zajęcia prowadzone są w budynku NZOZ Carolina Medical Center przy ul. Pory 78 (Mokotów Stegny)
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w klimatyzowanych salach wykładowych o najwyższych standardach wyposażenia
 • Pracownie i zajęcia praktyczne realizowane są w obrębie przestronnego, doskonale wyposażonego i nowoczesnego Oddziału Fizjoterapii CMC
 • Słuchacze naszej Szkoły Policealnej wspólnie z CMC jako jedyni w Polsce uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach sportowych stolicy, wspierając masażem zawodników i uczestników imprez sportowych
 • Szkoła prowadzi praktyki zawodowe w znaczących ośrodkach fizjoterapeutycznych Warszawy oraz wyselekcjonowanych stołecznych placówkach Spa&Wallnes
 • Umożliwia zdobycie wyjątkowej na rynku wiedzy i umiejętności zgodnie ze wszystkimi standardami podstawy programowej, dodatkowo rozbudowanej o liczne zagadnienia medycyny sportowej – urozmaicone plany zajęć, zwiększona liczba godzin m.in w anatomii, masażu czy fizjoterapii.
 • Przyjazna atmosfera, wyjątkowa i sprawdzona kadra pedagogiczna Studium – pracownicy renomowanych instytucji naukowych i szkoleniowych, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, doświadczeni naukowcy, dydaktycy i specjaliści (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwowy Zakład Higieny, Carolina Medical Center i in.)
 • Szkoła prowadzi atrakcyjny system stypendialny dla najlepszych słuchaczy
 • Elektroniczna forma dziennika on-line to bezpieczny, zapewniający nieograniczony dostęp do ocen, tematów zajęć, obecności czy aktualności z życia szkoły system, zawierający liczne funkcje społecznościowe – dla wszystkich przez internet i telefon komórkowy
 • Każdy Słuchacz Studium ma możliwość uzyskania w trakcie nauki dodatkowych uprawnień i kwalifikacji – m.in.  INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ
 • Szkoła na kierunku technik masażysta posiada 100% zdawalność.
 • Wszelkie informacje – sekretariat Studium tel. 22 425 13 86

POLICEALNE STUDIUM MEDYCYNY SPORTU to wyjątkowa i jedyna w Polsce medyczna szkoła policealna nakierowana na kształcenie w ramach szeroko pojętej medycyny sportu. Powołana przez SPORT MEDICA S.A. (GRUPA LUX-MED) oraz INSTYTUT PATOLOGII NARZĄDU RUCHU.

Zajęcia w najnowocześniejszej klinice NZOZ CAROLINA MEDICAL CENTER. Studium kształci w zawodach medycznych: TECHNIK MASAŻYSTA - w ramach 2 letniego cyklu nauczania, oraz OPIEKUN MEDYCZNY - w ramach rocznego cyklu nauczania, które są zakończone egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia Szkoły policealnej oraz po złożeniu egzaminu zawodowego DYPLOM ZAWODOWY oraz suplement EUROPASS w języku angielskim honorowany w całej UE. Szkoła posiada 100% zdawalność egzaminu zawodowego na kierunku TECHNIK MASAŻYSTA.

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
technik masażysta

Główny adres uczelni


Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek – piątek: 9.00-16.30

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie