Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Farmaceutyczne w Olsztynie

Policealne Studium Farmaceutyczne w Olsztynie

Rok zalozenia: 2000


Studium ma uprawnienia szkoły publicznej, co upoważnia do wydawania świadectw państwowych i przeprowadzania egzaminów zawodowych. 

Studium jest szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest konieczna. 

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Po zakończeniu nauki absolwenci zdają w szkole państwowy egzamin zawodowy i uzyskują dyplom technika farmaceutycznego.

Dyplom technika farmaceutycznego uprawnia do pracy w aptekach i punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, sklepach medyczno-zielarskich oraz w firmach produkujących i dystrybuujących leki. 

Co wyróżnia nasze Policealne Studium Farmaceutyczne spośród innych szkół ?
  • wieloletnie doświadczenie i przyjazna atmosfera,

  • organizacja zajęć w dni weekendowe,

  • kształcenie bez ograniczeń wieku,

  • pełna realizacja programu nauczania, w tym ćwiczeń laboratoryjnych i praktyk zawodowych, 

  • skuteczność nauczania - corocznie wyższa od średniej krajowej zdawalność egzaminu zawodowego; 

  • baza szkoły zapewniająca odbywanie wszystkich zajęć w jednym obiekcie szkolnym, 

  • dobrze wyposażone laboratoria,

  • czesne umiarkowane płatne w ratach miesięcznych bez wakacji,

  • absolwenci szkół farmaceutycznych "Stopki" cieszą się dobrą opinią pracodawców, gdyż są dobrze przygotowani do zawodu. 

Zawody na uczelni:

technik farmaceutyczny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie