Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Rok założenia: 1991 | Rektor: dr hab. Janusz Kijowski

Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje Policealne Studium Aktorskie ze specjalnością :


aktorstwo dramatyczne


Do chwili obecnej wykształciło 171 absolwentów, którzy pracują jako aktorzy w wielu teatrach Polski.

W lipcu 1998 roku decyzją MKiSz Policealne Studium Aktorskie otrzymało uprawnienia szkoły publicznej, uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora dramatu. Od 2010-2018 roku nauka trwała 4 lata, obecnie trzy lata.W wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie od roku akademickiego 2005/2006 słuchacze mogą równolegle realizować dwa programy kształcenia: aktorski w Policealnym Studium i kierunek filozofia w ramach studiów licencjackich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Oferta kształcenia

Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka jako jedyna tego typu szkoła w Polsce realizuje nowatorskie rozwiązanie edukacyjne

Studenci realizują dwa programy nauczania

 • w Studium Aktorskim
 • na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku filozofia.

Nauka w Studium Aktorskim trwa 3 lata i jest bezpłatna

 • cykl edukacyjny obejmuje trzy lata (sześć semestrów ) oraz rok dyplomowy (dwa semestry)
 • zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają zwykle od poniedziałku do soboty
 • rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca
 • zajęcia prowadzone są w ramach programów autorskich przez wybitnych pedagogów
 • poza nauką w Studium, studenci biorą udział w warsztatach, festiwalach i konkursach - zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • studenci w ramach cyklu kształcenia przygotowują trzy spektakle dyplomowe, które wystawiane  są na scenie „u Sewruka”, oraz występują na deskach Teatru im. Stefana Jaracza partnerując profesjonalnym aktorom
 • absolwent szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie Aktora Dramatu

Nauka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Filozofia

 • cykl edukacyjny obejmuje trzy lata /6 semestrów/
 • zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają od poniedziałku do piątku
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września
 • absolwent kierunku filozofia otrzymuje dyplom licencjata

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/filozofia/

Warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

Wymagania

 • wykształcenie średnie
 • dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;
 • brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki
 • trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),
 • dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),
 • jeden utwór wokalno-muzyczny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z nutami (przesłanymi wcześniej) lub podkładem muzycznym na dołączonej płycie CD. Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.

Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

Przebieg egzaminów wstępnych

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.

 • w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;

Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

 • w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich, a także wiedza w zakresie kultury;

Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego oraz piosenki.

 • w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.

Terminy

w soboty od 20 kwietnia do 1 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 17:15 konsultacje dla kandydatów do Policealnego Studium Aktorskiego; Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę);

 • dzień otwarty (więcej informacji wkrótce)
 • do 05.07.2019 r. - ostateczny termin składania dokumentów;
 • 11 - 13 lipca 2019r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.

Dokumenty

 • podanie (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego);
 • 2 zdjęcia o formacie 30 x 42 mm, 1 zdjęcie 37 x 52 mm (zrobione na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
 • życiorys;
 • odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);
 • kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie szkoły),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry;
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);
 • spis prezentowanych na egzaminie tekstów;
 • nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD.

Wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4
tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39
e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
Rejestracja w systemie IRK
Więcej informacji na stronach:
http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019
https://irk.uwm.edu.pl/

Absolwenci Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie. 

AKTORA DRAMATU

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.
Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka jako jedyna tego typu szkoła w Polsce realizuje nowatorskie rozwiązanie edukacyjne, studenci realizują dwa programy nauczania:

 • w Studium Aktorskim. 
 • na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku filozofia. Absolwent kierunku filozofia otrzymuje dyplom licencjata.


Kierunki wykładane na uczelni:

filozofia Licencjat Wieczorowy

Zawody na uczelni:

aktor
aktor dramatu

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

DZIEŃ OTWARTY

w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

czytaj dalej

Nasi studenci w kolejnej premierze!

Już w listopadzie odbędzie się kolejna premiera w Teatrze Jaracza, w której zobaczyć będzie można studentów Policealnego Studium Aktorskiego - tym razem z roku II - Gosię Gradkowską jako Vlogerkę i Szymona Kowalika jako Maćka.

czytaj dalej

Studenci IV roku Studium Aktorskiego im. A. Sewruka zapraszają na spektakl muzyczny z muzyką na żywo!

Pierwszy spektakl dyplomowy sezonu 2018/2019

czytaj dalej

Premiera spektaklu dyplomowego TĘSKNOTA

Zapraszamy państwa na drugi w tym sezonie spektakl dyplomowy słuchaczy z Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza w Olsztynie!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie