Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Rok zalozenia: 1991 | Rektor: dr hab. Janusz Kijowski

Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje Policealne Studium Aktorskie ze specjalnością :


aktorstwo dramatyczne


Do chwili obecnej wykształciło 171 absolwentów, którzy pracują jako aktorzy w wielu teatrach Polski.

W lipcu 1998 roku decyzją MKiSz Policealne Studium Aktorskie otrzymało uprawnienia szkoły publicznej, uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora dramatu. Od 2010-2018 roku nauka trwała 4 lata, obecnie trzy lata.W wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie od roku akademickiego 2005/2006 słuchacze mogą równolegle realizować dwa programy kształcenia: aktorski w Policealnym Studium i kierunek filozofia w ramach studiów licencjackich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Oferta kształcenia

Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka jako jedyna tego typu szkoła w Polsce realizuje nowatorskie rozwiązanie edukacyjne

Studenci realizują dwa programy nauczania

 • w Studium Aktorskim
 • na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku filozofia.

Nauka w Studium Aktorskim trwa 3 lata i jest bezpłatna

 • cykl edukacyjny obejmuje trzy lata (sześć semestrów ) oraz rok dyplomowy (dwa semestry)
 • zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają zwykle od poniedziałku do soboty
 • rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca
 • zajęcia prowadzone są w ramach programów autorskich przez wybitnych pedagogów
 • poza nauką w Studium, studenci biorą udział w warsztatach, festiwalach i konkursach - zarówno w Polsce, jak i za granicą
 • studenci w ramach cyklu kształcenia przygotowują trzy spektakle dyplomowe, które wystawiane  są na scenie „u Sewruka”, oraz występują na deskach Teatru im. Stefana Jaracza partnerując profesjonalnym aktorom
 • absolwent szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie Aktora Dramatu

Nauka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Filozofia

 • cykl edukacyjny obejmuje trzy lata /6 semestrów/
 • zajęcia odbywają się w trybie dziennym i trwają od poniedziałku do piątku
 • rok akademicki rozpoczyna się 1 października a kończy 30 września
 • absolwent kierunku filozofia otrzymuje dyplom licencjata

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/filozofia/

Warunki naboru na rok szkolny 2019/2020

Wymagania

 • wykształcenie średnie
 • dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;
 • brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki
 • trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),
 • dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),
 • jeden utwór wokalno-muzyczny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z nutami (przesłanymi wcześniej) lub podkładem muzycznym na dołączonej płycie CD. Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.

Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

Przebieg egzaminów wstępnych

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.

 • w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;

Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

 • w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich, a także wiedza w zakresie kultury;

Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego oraz piosenki.

 • w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.

Terminy

w soboty od 20 kwietnia do 1 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 – 17:15 konsultacje dla kandydatów do Policealnego Studium Aktorskiego; Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę);

 • dzień otwarty (więcej informacji wkrótce)
 • do 05.07.2019 r. - ostateczny termin składania dokumentów;
 • 11 - 13 lipca 2019r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.

Dokumenty

 • podanie (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego);
 • 2 zdjęcia o formacie 30 x 42 mm, 1 zdjęcie 37 x 52 mm (zrobione na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
 • życiorys;
 • odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);
 • kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie szkoły),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry;
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);
 • spis prezentowanych na egzaminie tekstów;
 • nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD.

Wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4
tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39
e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
Rejestracja w systemie IRK
Więcej informacji na stronach:
http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019
https://irk.uwm.edu.pl/

Absolwenci Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie. 

AKTORA DRAMATU

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.
Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Policealne Studium Aktorskie im. A. Sewruka jako jedyna tego typu szkoła w Polsce realizuje nowatorskie rozwiązanie edukacyjne, studenci realizują dwa programy nauczania:

 • w Studium Aktorskim. 
 • na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na kierunku filozofia. Absolwent kierunku filozofia otrzymuje dyplom licencjata.


Kierunki wykładane na uczelni

filozofia Licencjat Wieczorowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studenci IV roku Studium Aktorskiego im. A. Sewruka zapraszają na spektakl muzyczny z muzyką na żywo!

Pierwszy spektakl dyplomowy sezonu 2018/2019

czytaj dalej

Premiera spektaklu dyplomowego TĘSKNOTA

Zapraszamy państwa na drugi w tym sezonie spektakl dyplomowy słuchaczy z Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza w Olsztynie!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie