Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu


Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych. 

Nauka w Szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym. 

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 442/6/2006.

Zajęcia teatralne oraz wokalne realizowane są wielokierunkowo, od najprostszych piosenek i utworów scenicznych zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc. 

Założeniem dydaktycznym pracy ze studentami jest stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju artystycznego i wykazania się aktywnością twórczą, rozwijanie osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie wyobrażni aktorskiej i muzycznej, popularyzacja twórczości kompozytorów oraz literatury klasycznej i współczesnej. 

Szkoła aktorska kształci w dwóch specjalnościach:

Aktorskiej

Aktorsko-Musicalowej

Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem "aktor" lub "aktor scen muzycznych". Otrzymanie dyplomu uprawnia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich na podstawie materiału obowiązującego i zrealizowanego w Szkole. 

Nauka w Szkole rozpoczyna się 1 października, kończy 20 czerwca. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Monte Casino 64 we Wrocławiu.Kursy przygotowujące


Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje odpłatne kursy. 

Kurs aktorski

Kurs aktorski przygotowuje do egzaminów do państwowych szkół teatralnych.
Kurs obejmuje m.in. sceny, piosenki, dykcję, taniec, interpretację tekstów, emisję głosu.
Termin: od 1 października

Zapisy: telefonicznie
2 x 2h zegarowe tygodniowo 
Koszt: dla grup 10 - 12 osobowych 230 zł/mies.

Kurs wokalno-aktorski

Kurs wokalno - aktorski przygotowuje do egzaminów do państwowych szkół muzycznych na wydziały wokalne i wokalno – aktorskie.
Kurs obejmuje m.in. arie, pieśni, sceny, dykcję, taniec, interpretację tekstów, emisję głosu.

Termin: od 1 października
Zapisy: telefonicznie
2 x 2h zegarowe tygodniowo 
Koszt: dla grup 10 - 12 osobowych 230 zł/mies.

Ilość miejsc ograniczona ! 

Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii
sztuki lalkarskiej
wiedzy o teatrze

Kursy na uczelni:

aktorski
wokalno-aktorski
przygotowujące do PWST

Zawody na uczelni:

aktor
aktor scen muzycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie