Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Rok zalozenia: 1998 | Rektor: prof. dr hab. inż. Marian MiłekUczelnia została utworzona w dniu 1 września 1998 r. Zaistniała wówczas pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej i prowadziła studia na jednym kierunku: administracja publiczna. W następnych latach uczelnia otwierała kolejne kierunki, czego rezultatem w 2001 roku była zmiana jej nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Uczelnia sukcesywnie remontowała i modernizowała istniejące budynki oraz powiększała swoją bazę dydaktyczną budując nowe obiekty. W rezultacie w odnowionych, zabytkowych murach powstały świetnie wyposażone sale dydaktyczne i nowoczesne laboratoria. Studenci mają także do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, siłownię, salę gimnastyczną, korty tenisowe oraz boiska wielofunkcyjne. Do dyspozycji studentów są również 3 funkcjonalne domy studenta o wysokim standardzie.

Studenci naszej uczelni mogą otrzymywać stypendia naukowe, mieszkaniowe, na wyżywienie, za wyniki w nauce lub w sporcie, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi losowe oraz pożyczki i kredyty studenckie udzielane przez banki.
Staże i praktyki

Studia na naszej Uczelni umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i rozwinięcie umiejętności praktycznych. W tym celu wszyscy studenci odbywają 4-8 tygodniową praktykę zawodową, dzięki czemu stają się cennym nabytkiem dla przyszłego pracodawcy. Istotnym elementem kształcenia praktycznego w procesie dydaktycznym PWSZ w Sulechowie są również wizyty techniczno – dydaktyczne w zakładach pracy, dodatkowe szkolenia dla studentów podnoszące ich kwalifikacje zawodowe już w trakcie studiów oraz zajęcia prowadzone przez praktyków i ludzi z biznesu. Uczelnia podpisała kilkaset porozumień o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej z urzędami, przedsiębiorstwami i firmami w kraju i z zagranicy.

PWSZ w Sulechowie od 1998 roku posiada kartę Erasmusa, a od 2014 Kartę Erasmusa Plus. Uczestnictwo w tym programie umożliwia studentom, absolwentom wyjazdy na praktyki i studia za granicę. Do tej pory nasi studenci mieli możliwość podjąć naukę lub zdobywać praktyczne umiejętności na 8 zagranicznych uczelniach. Uczelnia podpisała porozumienia z uczelniami m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Słowacji.

Dzięki wybudowaniu uczelnianych ośrodków naukowo-badawczych: Centrum Energii Odnawialnej oraz Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, mamy możliwość praktycznego kształcenia studentów, zapoznawania ich z nowoczesnymi technologiami i metodami, dając im tym samym umiejętności praktyczne i wiedzę niezbędną na rynku pracy.

Studenci chcący rozwijać swoje zainteresowania mogą także działać w 14 kołach naukowych i organizacjach studenckich.


Kierunki i specjalności w roku akademickim 2016/2017


Administracja
specjalności:
 • administracja samorządowa
 • administracja służb społecznych
 • administracja wymiaru sprawiedliwości
 • rachunkowość i gospodarka budżetowa
 • gospodarka publiczna
 • usługi informacyjne w urzędzie (e-Urząd)
 • menedżer projektów europejskich
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
Energetyka
specjalności:
 • energetyka odnawialna
 • wytwarzanie i dystrybucja energii
 • infoenergetyka
Ogrodnictwo
specjalności:
 • kształtowanie terenów zieleni
 • winiarstwo
 • greenkeeping
Technologia żywności i żywienie człowieka
specjalności:
 • żywienie człowieka z dietetyką
 • technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym
Turystyka i rekreacja
specjalności:
 • hotelarstwo
 • gospodarka turystyczna
 • turystyka i organizacja wypoczynku


Kierunki wykładane na uczelni

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie