Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 roku. Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. Uczelnia zmieniła nazwę na „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku”.

Uczelnia mieści się w kompleksie wyremontowanych budynków byłych koszar przy ulicy Mickiewicza, które uczelnia otrzymała od lokalnego samorządu, w budynku przy ul. Reymonta 6 (Instytut Techniczny). Trwa budowa jednego z nich na centrum sportowo-dydaktyczne. W dalszej perspektywie planowana jest również budowa akademika.


Oferta edukacyjna

STUDIA I STOPNIA

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
  (S, lic., IS)
specjalność – edukacja muzyczna
 • EKONOMIA
  (S, NS, lic.) , 
specjalności:
- ekonomia
- ekonomika handlu i sprzedaży 
 • FIZJOTERAPIA
  (S, NS, lic.) – studia planowane
 • GASTRONOMIA Z DIETETYKĄ
  (S, NS, inż.) – studia planowane
 • GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
  (S, NS, inż.)
 • GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
  (S, NS, inż.), 
specjalności: 
- menadżer spółdzielczości
- lider samorządu
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  (S, NS, inż.),
specjalności:
- budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
- informatyka stosowana w budowie maszyn
- komputerowe wspomaganie projektowania 
- mechatroniczne urządzenia przemysłowe 
- programowanie i obsługa obrabiarek CNC 
 • NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA
  (S, NS, lic.), 
specjalności:
- nowe media reklama, kultura współczesna
- grafika komputerowa 
- fotografia i film
 • PEDAGOGIKA
  (S, NS, lic.), 
specjalności:
- logopedia i terapia pedagogiczna 
- pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
 • PIELĘGNIARSTWO
  (S, NS, lic.)
 • PRACA SOCJALNA
  (S, NS, lic.), 
specjalności
- praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną
- praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną
- praca socjalna z resocjalizacją
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
  (S, NS, lic.),
 • ROLNICTWO
  (S, NS, inż.), 
specjalności:
- doradztwo rolniczo-ekonomiczne
- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczegoSTUDIA II STOPNIA
 • PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
  (S, NS, mgr - uzupełniające)UŻYTE SKRÓTY:
S – studia stacjonarne
NS – studia niestacjonarne
lic. – studia licencjackie
inż. – studia inżynierskie
mgr – studia magisterskieSTUDIA PODYPLOMOWE

 • ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • EDUKACJA MEDIALNA I KULTURALNA

 • EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ  
  PSYCHOPEDAGOGICZNĄ

 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 • ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

 • SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH

 • ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW WIEJSKICH W PROW
  2014-2020 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 im. Jana Grodka w Sanoku

38 – 500 Sanok ul. Mickiewicza 21, 

Sekretariat Studiów Stacjonarnych
tel. (13) 46 55 954; e-mail: studias@pwsz-sanok.edu.pl

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych
tel. (13) 46 55 967; e-mail: studian@pwsz-sanok.edu.pl 

Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Licencjat Stacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia z dietetyką Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka zasobami na obszarach wiejskich Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
nowe media Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie