Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Rok zalozenia: 2004 | Rektor: dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

W uczelni funkcjonuje 6 instytutów:
 • Instytut Przedsiębiorczości
 • Instytut Medyczny
 • Instytut Informatyki i Automatyki
 • Instytut Wychowania Fizycznego
 • Instytut Technologii Żywności
 • Instytut Humanistyczno-Społeczny

Uczelnia realizuje unikatowe w regionie studia na kierunkach: wychowanie fizyczne, technologia żywności i żywienie człowieka.


Władze uczelni:

Rektor:
dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą:
prof. dr hab. Antoni Jakubczak
Prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich:
dr Krystyna Leszczewska
Kanclerz:
mgr Henryk Trojanowski
Kwestor:
mgr Grażyna Kołodziejska


Odpłatność za studia niestacjonarneNazwa kierunku


Rodzaj studiów

Opłata za semestr
Informatyka niestacjonarne 1800zł
Zarządzanie niestacjonarne 1400
Pielęgniarstwo st. I
niestacjonarne     1850 **
Pielęgniarstwo st. II
niestacjonarne    2400**
Technologia żywności
i żywienie człowieka

niestacjonarne

1800
Wychowanie Fizyczne
niestacjonarne 1800
Automatyka i robotyka
niestacjonarne 1800
Kosmetologia niestacjonarne 2600
Praca socjalna
niestacjonarne 1450
Administracja niestacjonarne 1400PWSIiP w Łomży prowadzi bardzo aktywną współpracę zagraniczną m.in. w ramach programu LLP-Erasmus. Uczelnia zawarła 22 mowy partnerskie z uczelniami UE i Turcji. Studenci i pracownicy wyjeżdżający za granicę otrzymują wysokie stypendia.

Uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne


licencjackie:
 • administracja
 • praca socjalna
 • wychowanie fizyczne
specjalności:
• instruktorska i trenerska,
• wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • pielęgniarstwo
 • kosmetologia
 • zarządzanie
specjalności:
• zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
• zarządzanie finansami w organizacji,
• zarządzanie rozwojem lokalnym

inżynierskie:
 • automatyka i robotyka
specjalność:
• automatyzacja procesów
 • informatyka
specjalności:
• systemy oprogramowania,
• grafika komputerowa i techniki multimedialne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
specjalności:
• inżynieria żywności i organizacja produkcji,
• technologia żywności,
• automatyzacja procesów produkcyjnych,
• technologia biomasy energetycznej


Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne


magisterskie:
 • pielęgniarstwo

kierunki w organizacji:
 • dietetyka
 • filologia angielska z technologią informacyjną
  specjalizacja nauczycielska
 • zarządzanie II st.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży

18 - 400 Łomża, ul Akademicka 14
www.pwsip.edu.pl
sekretariat@pwsip.edu.pl
tel.: sekretariat 86 215 59 53
dziekanat 86 215 59 59
gg 974 17 07


Kierunki wykładane na uczelni

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie