Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku55 LAT TRADYCJI NAUCZANIA ZAWODÓW
MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
 
PAŃSTWOWA  MEDYCZNA  SZKOŁA  POLICEALNA  W  OTWOCKU

BEZPŁATNA Z  INTERNATEM


                

Szkoła dostosowuje ofertę edukacyjną do rynku pracy
i oferuje bezpłatną naukę na bardzo wysokim poziomie
potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych!

Dyplomy honorowane w całej Europie

Aby uczyć się w naszej szkole nie musisz mieć matury,
wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.  Dlaczego my ?

  • brak ograniczeń wiekowych

  • mamy 100% zdawalność państwowych egzaminów zawodowych

  • kładziemy bardzo duży nacisk na praktyczną naukę zawodu,
   co jest niezwykle ważne w przyszłej pracy zawodowej 

  • jesteśmy szkołą państwową , BEZPŁATNĄ istniejącą od 1960r.

  • posiadamy fachową  kadrę pedagogiczną, 

  • profesjonalne pracowanie do zajęć praktycznych, 

  • organizujemy praktyki u pracodawców, 

  • legitymacje, indeksy i zaświadczenia ZA DARMO

  • posiadamy Internat w budynku szkoły
   w konkurencyjnej cenie za miesiąc !


        ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH


        KIERUNKI  KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM
        2018/ 2019   DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


        NAUKA  2 LATA
        • Technik masażysta  
         dzienny, wieczorowy   

        • Technik usług kosmetycznych  
         dzienny, zaoczny, wieczorowy 

        • Terapeuta  zajęciowy  
         dzienny, wieczorowy 

        • Higienistka stomatologiczna 
         wieczorowy

        • Opiekunka dziecięca
         dzienny, wieczorowy

        NAUKA 1 ROK        
        • Opiekun medyczny  
         zaoczny

        • Asystent stomatologiczna  
         wieczorowy


        Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

        05-400 Otwock
        ul. Andriollego 90
        tel./fax. 22 779 50 89        PRZYJDŹ  DO NAS,
        POZNAJ SZKOŁĘ Z DOBRYM  KLIMATEM  DO NAUKI !


        Zawody na uczelni:

        asystent osoby niepełnosprawnej
        higienistka stomatologiczna
        opiekun medyczny
        opiekunka środowiskowa
        technik masażysta
        technik usług kosmetycznych
        terapeuta zajęciowy

        Główny adres uczelni


        Jak do nas trafić

        Polecane Uczelnie