Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle

Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle

Jesteśmy szkołą niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Jaśle pod nr. EKS.4320-1/1/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku. Zatrudniamy profesjonalną kadrę wykładowców praktyków, którzy są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Posiadamy nowoczesną bazę do prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych. Posiadamy uprawnienia Szkoły Publicznej dla kierunku Asystentka Stomatologiczna.

Kierunki kształcenia

 • Asystentka Stomatologiczna

 • Higienistka Stomatologiczna
Zdobycie wykształcenia i uzyskanie dyplomu w tym zawodzie, daje szerokie możliwości uzyskania pracy w gabinetach dentystycznych publicznych, prywatnych, poradniach
i klinikach dentystycznych.
 • Technik Usług Fryzjerskich
Zdobycie wykształcenia i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe daje możliwość atrakcyjnej pracy w zawodzie fryzjer.

Zasady rekrutacji

Wymagania
 • średnie wykształcenie ( matura nie jest wymagana)
 • przyjmujemy bez egzaminów wstępnych
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dostępność wolnych miejsc
Wymagane dokumenty
 • podanie na obowiązującym formularzu
 • 3 fotografie
 • życiorys
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
Rekrutacja trwa od miesiąca maja do sierpnia oraz od miesiąca grudnia do lutego
 • Słuchacze opłacają co miesiąc czesne przez okres dziesięciu miesięcy
 • Wysokość czesnego nie ulega zmianie w kolejnych semestrach
 • Nie pobieramy opłat za egzaminy, legitymacje, indeksy i zaświadczenia

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET !Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik usług fryzjerskich

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie