Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Niepubliczna Szkoła Biznesu - Policealna Szkoła Zawodowa

Niepubliczna Szkoła Biznesu - Policealna Szkoła Zawodowa

Rok założenia: 1994


Słuchacze Niepublicznej Szkoły Biznesu oraz Policealnej Szkoły Zawodowej przygotowani są do pracy w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, fizjoterapii, pracowniach protetycznych, aptekach, szpitalach. Absolwenci kierunków tj. terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny mogą podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach samopomocy opiekując się podopiecznymi.

Nauka trwa rok (2 semestry), dwa lata (4 semestry) lub 2,5 roku (5 semestrów) w zależności od kierunku. Zajęcia odbywają się w piątki po południu, soboty oraz niedziele. Zajęcia na kierunku technik dentystyczny odbywają się 5 dni w tygodniu.


Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, doświadczeni nauczyciele szkół średnich, lekarze stomatolodzy, lekarze medycyny, wykwalifikowane pielęgniarki, farmaceuci, technicy dentystyczni, instruktorzy terapii zajęciowej oraz pracownicy instytucji, banków, urzędów.

Szkoła zapewnia słuchaczom bezpłatne podręczniki i skrypty własne oraz pomoce dydaktyczne. Realizujemy praktyki zawodowe w nowocześnie wyposażonych gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, pracowniach rehabilitacji oraz masażu, zakładach opieki zdrowotnej oraz szpitalach, gabinetach kosmetycznych, warsztatach terapii zajęciowej, domach opieki społecznej.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, zaświadczenia dla bezrobotnych przy ubieganiu się o stypendium i inne formy pomocy społecznej. Nauka kończy się uzyskaniem państwowego świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zadaniu zewnętrznego egzaminu (OKE). Dyplom jest uznawany na terenie Unii Europejskiej. Słuchacze otrzymują również Europass, czyli suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Nasze atuty
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • przyjęcia słuchaczy bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń
 • wysoko wykwalifikowani i doświadczeni wykładowcy i instruktorzy zawodu
 • nowocześnie wyposażone: pracownia techniki dentystycznej, gabinet stomatologiczny, pracownia kosmetyczna, informatyczna, masażu
 • własna biblioteka dla uczniów (około 3400 woluminów)
 • realizowanie autorskich programów nauczania
 • języki obce do wyboru
 • nagrody rzeczowe za wyniki w nauce
 • prowadzi informacje o wolnych miejscach pracy dla słuchaczy szukających zatrudnienia
 • wysoki procent zdawalności naszych absolwentów na egzaminie zawodowym OKE
Kierunki:
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • technik masażysta
 • technik dentystyczny
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun medyczny
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
 • technik informatyk
 • technik rachunkowości
 • technik administracji
 • technik usług kosmetycznych
 • dietetyk,
 • opiekunka środowiskowa,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • florystasekretariat czynny w ciągu roku szkolnego:
poniedziałek, wtorek -nieczynne
środa 8-16
czwartek, piątek 8-20
sobota, niedziela 8-15
 
sekretariat czynny na wakacjach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8-16
środa 10-18
 
Zapraszamy!
nsb.com.pl

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
dietetyk
florysta
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik dentystyczny
technik eksploatacji portów i terminali
technik informatyk
technik masażysta
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni

 • Niepubliczna Szkoła Biznesu - Policealna Szkoła Zawodowa
  ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów
 •  
 • Telefon: 17 850 02 60
 • Fax: 17 850 02 60
 • Email: nsb@nsb.com.pl
 • Strona: http://www.nsb.com.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane