Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach
jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli języka angielskiego powołanym przez Kuratora Oświaty w Lublinie decyzją z dnia 27 sierpnia 1990 roku. Od tamtej pory wydano już ponad 400 dyplomów ukończenia NKJO. Większość absolwentów kontynuuje studia, niektórzy trafiają do innych zawodów. Są też tacy którzy podejmują i kończą studia na uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich.

Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawuje Uniwersytet Warszawski.

Ukończenie 3-letnich studiów w NKJO daje pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz możliwość uzyskania tytułu licencjata Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego lub innych uczelniach. Daje to pełną drożność studiów w Kolegium. Warto dodać, że znakomita większość (blisko 90%) absolwentów uzyskuje rokrocznie tytuł licencjata na UW, a ponad 50% z nich podejmuje studia magisterskie.


Program studiów w Kolegium obejmuje:  • doskonalenie znajomości języka angielskiego 

  • naukę drugiego języka obcego
    (niemieckiego lub francuskiego)

    do poziomu średniozaawansowanego (B2).


Rekrutacja


O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym ze zdanym egzaminem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz osoby posiadające świadectwo dojrzałości (tzw. stara matura). Te ostatnie zdają egzamin wstępny na poziomie rozszerzonym.
  • I termin rekrutacji: 01.07.2009r.
  • Rekrutacja uzupełniająca: 21.09.2009r.

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska Licencjat Stacjonarny

Zawody na uczelni:

nauczyciel języka angielskiego

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie