Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Małopolskie Centrum Edukacji EUREKA

Małopolskie Centrum Edukacji EUREKA
Małopolskie Centrum Edukacji „Eureka”
to ośrodek kształcenia ustawicznego. Prowadzi bezpłatną zaoczną Szkołę Policealną dla dorosłych, bezpłatne zaoczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych oraz Ośrodek Kursowy. W ramach tego ośrodka proponujemy szkolenia dokształcające i doskonalące dla osób wykonujących różne zawody, w tym również dla nauczycieli. Dużą popularnością cieszą się u nas kursy programowania obrabiarek numerycznie sterowanych i kursy komputerowe.

Głównie swoją ofertę kierujemy do absolwentów liceów ogólnokształcących i średnich szkół zawodowych o dowolnej specjalności (nie jest wymagana matura), a także do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o zgodnych lub zbliżonych zawodach z proponowanymi w załączonej ofercieCo potrzebujesz aby się zapisać?


Informacje na temat zapisów do Policealnego Studium:
 • Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Policealnego Studium jest ukończenie szkoły średniej. Nie jest wymagana matura.
 • Kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie.pdf (blankiet do otrzymania w sekretariacie MCE lub na stronie www.mceeureka.pl),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • 3 fotografie,
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września br.
 • Studium zastrzega sobie możliwość nie uruchomienia kształcenia na danym kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów  Zapraszamy do zapisów.
  Nie pożałujesz, a jedynie zyskasz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Co oferujemy?

Swoją ofertę kierujemy do absolwentów liceów ogólnokształcących i średnich szkół zawodowych o dowolnej specjalności (nie jest wymagana matura). Studium koncentruje się nie tylko na przekazywaniu szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej, lecz również ukierunkowuje swoje działania na kształcenie umiejętności praktycznych.

Nasza oferta to kształcenie w atrakcyjnych specjalnościach, opierających się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii: informatyki, robotyki, elektroniki z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy.

W kształceniu kładziemy nacisk na przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Naszym zamierzeniem jest, by absolwenci Policealnego Studium Zawodowego „Eureka” i Technikum Uzupełniającego "Eureka" byli przygotowani do podjęcia pracy w nowoczesnych zawodach nie tylko w kraju, ale i za granicą.


Realizacja tych założeń możliwa jest dzięki:
 • kadrze dydaktycznej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, której kwalifikacje są ciągle poszerzane poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywaniu certyfikatów instytucji i firm krajowych i zagranicznych,
 • bogatej infrastrukturze dydaktycznej, w skład której wchodzą laboratoria komputerowe, pracownie AutoCAD, automatyki przemysłowej, metalurgii, pracowni MTS, elektronicznej i CAD/CAM,
 • dostępowi do szerokiego zakresu programów komputerowych i Internetu,
 • wydawnictwu własnych materiałów dydaktycznych i skryptów.


Policealne Studium Zawodowe "Eureka"

Wybierz kierunek, który Cię interesuje:


Policealne Studium Pracowników Służb Specjalnych

Kształci w systemie popołudniowym w zawodzie


Zaoczne Technikum Uzupełniające

Wybierz kierunek, który Cię interesuje:Dodatkowe informacje:

 • W PSZ „Eureka” nauka jest bezpłatna !
 • PSZ "Eureka" ma uprawnienia szkoły publicznej - wydajemy stosowne dokumenty do WKU i ZUS.
 • Dla słuchaczy, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce przewidziane są stypendia naukowe.
 • Nasi słuchacze mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy).
 • Absolwent Policealnego Studium Zawodowego otrzymuje świadectwo ukończenia i dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
 • Nauka trwa (w trybie zaocznym) 2 lata (4 sem.), z wyjątkiem kształcenia w zawodzie technik BHP - 1,5 roku (3 sem.).
 • Zajęcia odbywać się będą 3-4 razy w miesiącu w piątki po południu i soboty (bez niedziel).
 • Słuchacze mają do dyspozycji sklepik z artykułami spożywczymi i gorącymi napojami.Małopolskie Centrum Edukacji"EUREKA" w Tarnowie

ul. Szujskiego 13,
I piętro, pokój 61
tel:14 620 15 55     
    14 620 15 15  
tel. kom:  512 286 208   
e-mail: biuro@mceeureka.pl
www.mceeureka.pl

Godziny pracy:

pon - sob: 9:00 - 16:00
od 1.07 do 31.08
pon - pt: 9:00 - 16:00

Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie