Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rok zalozenia: 2004 | Rektor: prof. dr hab. Wiesław Jamrożek

Studia licencjackie w systemie dziennym i zaocznym
 
 • Kierunek PEDAGOGIKA
Specjalność:
:: praca socjalna i resocjalizacja
:: edukacja dorosłych i doradztwo zawodowe
 
 • Warunki rekrutacji:
Wolny nabór - obowiązuje limit miejsc przyjęty przez Senat ŁWSH
 
 • Wymagane dokumenty:
:: świadectwo maturalne (oryginał lub odpis)
:: zaświadczenie lekarskie
:: 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm
   (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
:: kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2)
:: dowód wpłaty wpisowego
 
 • Studenci ŁWSH mogą ubiegać się o następujące formy pomocy:
1. Stypendium socjalne
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. Stypendium za wyniki w nauce
4. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
5. Zapomogi

         

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach

http://www.lwsh.pl    
      
     

Główny adres uczelni

 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
  ul. Żagańska 11, 68-200 Żary
 •  
 • Telefon: (068) 363 00 55
 • Fax: (068) 374 20 40
 • Email: lwsh@wp.pl
 • Strona: http://www.lwsh.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie