Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Kolegium Pracowników Służb SpołecznychKolegium Pracowników Służb Społecznych
jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powołane zostało w październiku 2005 roku, na bazie warszawskiej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, z 40 – letnią tradycją kształcenia w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY. Opiekę naukowo – dydaktyczną sprawuje UNIWERSYTET WARSZAWSKI – Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Dyrektorem Kolegium jest mgr Elżbieta Ciężka, która od 1996 r. pełniła funkcję dyrektora w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych.


Kierunki:

 • Wydział dzienny 3-letni – dyplom zawodowy - pracownik socjalny
 • Wydział zaoczny 3-letni – dyplom zawodowy - pracownik socjalny


Uniwersytet Warszawski – Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (sprawujący opiekę naukowo – dydaktyczną)

Egzamin licencjacki - Dyplom Wyższych Studiów Zawodowych i tytuł Licencjata

Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie - możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskichCykl kształcenia trwa trzy lata,
w systemie dziennym jest bezpłatny,
a w systemie zaocznym czesne wynosi 900 zł za semestr.Absolwenci Kolegium:

1. Uzyskują dyplom uprawniający do pracy w zawodzie – pracownik socjalny.

2. Uniwersytet Warszawski umożliwia chętnym absolwentom ubieganie się o tytuł licencjata ( bez potrzeby uzupełniania różnic programowych).

Na III roku słuchacze, pod opieką promotorów z UW, piszą pracę dyplomową. Po obronie pracy i zdaniu egzaminu przed komisją w UW absolwenci uzyskują DYPLOM WYŻSZYCH STUDIÓW ZAWODOWYCH I TYTUŁU LICENCJATA oraz mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich np. w Instytucie Polityki Społecznej UW.Warunki przyjęcia do Kolegium


Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych.

Od kandydatów oczekuje się:

 • zrozumienia potrzeb drugiego człowieka,
 • zainteresowania sprawami ludzkimi,
 • życzliwości i cierpliwości,
 • łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • zaangażowania społecznego,
 • umiejętności samodzielnego myślenia i odpowiedzialności

Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne – oryginał
 • podanie
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • 4 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownik socjalny
 • ksero dowodu osobistego

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Kolegium czynny codziennie w godzinach:
od 8.00 do 15.00. tel./fax (22) 617 80 01
e-mail: poczta@kpss.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych nauką w Kolegium zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kpss.edu.pl


Dzień otwarty planowany jest w kwietniu i ogłaszany na stronie internetowej.


Możliwość zatrudnienia w zawodzie:
Kolegium cieszy się dużym prestiżem w środowisku związanym ze służbą społeczną. Absolwenci są cenieni, przez pracodawców za posiadaną wiedzę, postawę moralną i społeczną. Znajdują zatrudnienie w rożnych działach pomocy społecznej, instytucjonalnej i środowiskowej, placówkach oświatowych w służbie zdrowia.


Drogi Maturzysto, podpowiemy, dlaczego kształcenie w naszym Kolegium jest dobrym wyborem:


I. W trakcie 3 lat kształcenia zdobywasz:
a. zawód – dyplom pracownika socjalnego zgodny z wymogami Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 2 art. 116;
b. tytuł licencjata Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna;
c. możliwość dalszego kształcenia na studiach magisterskich w UW lub na innej uczelni,na wybranym kierunku czyli zdobycie kolejnego zawodu.

II. Kształcenie w systemie dziennym jest bezpłatne.

III. Kolegium, jako szkoła publiczna, zapewnia wysoki poziom kształcenia, zgodny ze standardami zawartymi w przepisach prawnych: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. nr 62, poz.555) w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.

IV. Kolegium przygotowuje rzetelnie do wykonywania zawodu, organizuje praktyki zawodowe (560 godzin), w trakcie których, słuchacz zapoznaje się z pracą w instytucjach zatrudniających pracowników socjalnych. Podejmując różnorodne działania na rzecz środowiska i klientów pomocy społecznej, zdobędziesz przekonanie, że praca w tym zawodzie jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Możliwość rozwijania umiejętności praktycznych wzbogaca i urozmaica naukę, która nie ogranicza się do zapamiętywania i odtwarzania wielu różnych informacji.

V. Nauczyciele - wykładowcy posiadają wiedzę teoretyczną i są również praktykami w swej profesji, dlatego potrafią pokazywać zastosowanie przekazywanej wiedzy w konkretnych działaniach.

VI. Kolegium powstało w 2005 roku, ale czerpie doświadczenia z 40-letniej tradycji kształcenia pracowników socjalnych w systemie szkoły policealnej. Nowe przepisy wprowadziły zmiany, dzięki którym podnosi się poziom wymagań dotyczących kwalifikacji w tym zawodzie oraz istnieje drożność kształcenia (kolegium – dyplom zawodowy, egzamin licencjacki – studia I stopnia na uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, studia II stopnia - magisterskie).

VII. Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiada bibliotekę z czytelnią wraz z bogatym, ciągle uzupełnianym księgozbiorem, ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

VIII. Przyszli pracodawcy - instytucje pomocy społecznej, w których słuchacze odbywają praktyki, wyrażają bardzo pozytywne opinie o wiedzy i umiejętnościach naszych absolwentów, chętnie przyjmują ich do pracy.


TERAZ WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!!!


Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Obrońców 31
03-933 Warszawa
tel/fax 22 617 80 01 os 8.00 - 15.00
poczta@kpss.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

pracownik socjalny Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 617 80 01
 • Fax: 22 617 80 01

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane