Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości


SZKOŁA ZLIKWIDOWANA

Założona w 2005 roku Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości mieści się na terenie dawnej Kopalni Gliwice. Po rewitalizacji budynek przekształcono w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne aule (w tym aula do tłumaczeń symultanicznych), duży parking oraz lokalizacja w pobliżu centrum Gliwic, w sąsiedztwie autostrady A4 (węzeł „Sośnica”) to zdecydowanie mocne atuty Uczelni.

Niskie czesne, stypendia naukowe i socjalne, prężnie działający Samorząd Studencki oraz przyjemna atmosfera to elementy składające się na tutejsze życie studenckie. Studenci zainteresowani założeniem własnej firmy, mogą to uczynić w Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdującym się w sąsiedztwie Uczelni. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości to idealne miejsce dla osób z pasją, przedsiębiorczych i kreatywnych.

Atuty:

 • profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna,
 • nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie i aule 
 • (w tym do tłumaczeń symultanicznych),
 • uczelnia w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • możliwość założenia własnej firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości,
 • dostęp do darmowego Internetu na terenie uczelni,
 • niskie czesne,
 • możliwość uzyskania stypendiów (naukowych i socjalnych),
 • prężnie działający Samorząd Studencki,
 • promowanie najzdolniejszych studentów - organizowanie wystaw prac studentów wzornictwa,
 • silna więź społeczności akademickiej tworzona m.in. poprzez wyjazdy integracyjne,
 • bogata oferta praktyk studenckich,
 • dobra lokalizacja - (węzeł autostrady A4 Gliwice-Sośnica).

Studia I stopnia

Kierunki kształcenia:

Architektura

specjalność:

 • Architektura

Ekonomia

specjalności:

 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Ekonomia psychologiczna
 • Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych
 • Ekonomika przedsiębiorstw sektora DS/MLM
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa

Finanse i Rachunkowość

specjalności:

 • Finanse menedżerskie
 • Rachunkowość i podatki
 • Finanse i inwestycje

Pedagogika

specjalności:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Profilaktyka społeczna z elementami prewencji
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna
 • Gerontologia społeczna z językiem obcym (Asystent osoby starszej z językiem obcym)

Wzornictwo

specjalności:

 • Projektowanie produktu 
  (gwarancja wyboru specjalności)
 • Projektowanie komunikacji wizualnej i multimediów 
  (gwarancja wyboru specjalności)

Studia II stopnia

Politologia

Zarządzanie

Psychologia jednolite magisterskie (dla absolwentów Pedagogiki)


Rekrutacja:

Studentem studiów licencjackich może zostać absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po sześciu semestrach nauki na kierunkach Pedagogika, Filologia, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz siedmiu na kierunku Wzornictwo absolwent uczelni otrzymuje tytuł licencjata, natomiast na kierunku Architektura i Urbanistyka, po siedmiu semestrach nauki otrzymuje tytuł inżyniera.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z "nową maturą")
 • Wniosek o przyjęcie na studia: ekonomia, filologia, pedagogika, wzornictwo
 • 4 aktualne fotografie (35x45 mm), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) lub inny dokument potwierdzający tożsamość - oryginał do wglądu

Zapraszamy!

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane