Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdyńska Szkoła Filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa


przejdź do spisu treści

powstała w styczniu 2010 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni - Wojciecha Szczurka, Leszka Kopcia - Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego - Rektora PWSFTViT w Łodzi i Jerzego Radosa - pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów Filmowych.

1 października 2010 roku, pierwsza w Polsce Północnej, szkoła filmowa rozpoczęła intensywne ćwiczenia, seminaria i wykłady na trwającym 2 lata Wydziale Reżyserskim. Jeden semestr obejmuje do 700 godzin zajęć.

Misją oraz podstawowym celem działalności GSF jest rzetelne, solidne i profesjonalne wykształcenie świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych. Nauczanie przedmiotów kierunkowych opiera się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne stanowią punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych. Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiają indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z wykładowcą. Każdy student Gdyńskiej Szkoły Filmowej zrealizuje dwa krótkie filmy: fabularny i dokumentalny.

Gdyńska Szkoła Filmowa jest nowoczesnym projektem edukacyjnym, inspirowanym programami nauczania zawodów filmowych, popularnymi wśród systemów edukacji filmowej w USA, Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii.

Współczesny reżyser filmowy musi być wszechstronnie wykształconym zawodowo... twórcą!

Program nauczania GSF obejmuje m.in.:

 • Reżyserię filmu fabularnego
 • Pracę z aktorem
 • Reżyserię filmu dokumentalnego
 • Sztukę operatorską
 • Scenariopisarstwo
 • Montaż filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego
 • Dźwięk i muzykę w filmie
 • Fotografikę
 • Historię i estetykę filmu fabularnego oraz filmu dokumentalnego.

Autorem programu nauczania GSF jest reżyser o międzynarodowej renomie Robert Gliński.

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne, wykłady, seminaria, opiekę artystyczną oraz indywidualne konsultacje realizują doświadczeni wykładowcy, znakomici twórcy filmowi, m.in.: Mirosław Bork, Sławomir Fabicki, Milenia Fiedler, Robert Gliński, Paweł Huelle, Andrzej Jaroszewicz, Krzysztof Kornacki, Rafał Listopad, Grzegorz Łoszewski, Paweł Łoziński, Kamil Przełęcki, Mirosław Przylipiak, Sławomir Pultyn, Wojciech Staroń i Andrzej Titkow.

Gdyńska Szkoła Filmowa jest projektem edukacyjnym o charakterze niekomercyjnym.
Od słuchaczy nie jest pobierane czesne.

Głównym mecenasem szkoły jest Miasto Gdynia. Organizatorem GSF jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, realizator Festiwali Polskich Filmów Fabularnych oraz Pomorskich Warsztatów Filmowych.

Priorytetem działalności Gdyńskiej Szkoły Filmowej jest utrzymywanie najwyższego, światowego poziomu nauczania

Rekrutacja 

REKRUTACJA NA WYDZIAŁ REŻYSERII GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ ODBYWA SIĘ RAZ NA DWA LATA.
NA KOLEJNĄ REKRUTACJĘ ZAPRASZAMY W 2020 ROKU.

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej składa się z trzech etapów:

 • Dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
 • Egzamin wstępny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony Wniosek Rekrutacyjny;
 • świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • dwa zdjęcia legitymacyjne;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • życiorys wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
 • pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:

krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 od 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice i umieszczony na płycie DVD-Video prace literackie w postaci:

a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego o wyraźnie zarysowanej historii fabularnej (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4) na zadany temat do wyboru „Miłość i gniew” lub „Uczucia nie kłamią” lub „Żądza pieniądza”;

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego, którego bohater związany jest z Gdynią, Sopotem, Gdańskiem lub Kaszubami (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.

dwie prace fotograficzne na zadane tematy:

a) tryptyk fotograficzny „Kogo kocham?”;

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Historia o moim sąsiedzie”.

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, stanowiące dorobek artystyczny.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

 • Zadanie scenariuszowe,
 • Test predyspozycyjny,
 • Zadanie narracyjne  -ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
 • Ćwiczenie z aktorem - wyreżyserowanie scenki na zadany temat,
 • Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

przejdź do spisu treści
„Żyjemy w dobie rewolucji technologicznej oraz nieuchronnej (a może i zbawiennej) konwergencji tradycyjnych mediów. Specjalizacja tylko w jednym obszarze produkcji audiowizualnej może już nie zapewniać sukcesu zawodowego. Umiejętność szerokiego myślenia, cross-mediowego planowania produkcji i promocji staje się najbardziej pożądaną wartością szeroko rozumianego showbiznesu. Świat filmu i gier zaczyna się przenikać. Tradycyjne formy przekazu tekstu w prasie, dźwięku w radio i obrazu w telewizji znajdują wspólny mianownik w postaci kanału zwrotnego w komunikacji z odbiorcą, a wszystkie media stają się dostawcami treści na żądanie, w miejscu i czasie, o którym nie decyduje już nadawca. Czas, w którym linia podziału między nadawcą a odbiorcą treści była jasna i klarowna odszedł dekadę temu do lamusa. Dziś widz, czytelnik, słuchacz współtworzy przekaz, stając się nadawcą i współtwórcą nowych treści i nowych mediów.

Niezwykle ważne jest zatem poznanie zasad oraz zrozumienie różnic i podobieństw w procesach tworzenia filmów, programów telewizyjnych, gier oraz interaktywnych form promocji. Dzięki temu będziemy umiejętnie poruszać się w tym fascynującym świecie nieograniczonych możliwości, by spełnić się zawodowo, kreacyjnie i biznesowo.

Studium jakie proponujemy to połączenie tradycji z nowoczesnością, poprzez splecenie ze sobą klasycznych zasad zarządzania i biznesu z możliwościami oraz specyfiką nowych mediów cyfrowego świata kultury i rozrywki. To szansa dla dynamicznych i odważnie myślących producentów na pokonanie barier i ograniczeń stawianych przez stare, konserwatywne modele produkcji. To świetny punkt startu do spełnienia zawodowego i wizjonerskiego budowania swojej przyszłości. To także niezwykła okazja do partnerskiej wymiany poglądów, spostrzeżeń i opinii z prelegentami, mającymi za sobą zawodowe sukcesy w dziedzinie filmu, telewizji, produkcji gier i interaktywnej promocji.”

Kamil Przełęcki
Dyrektor programowy studium

W trakcie 4 semestrów planujemy zrealizowanie programu opartego między innymi na następujących przedmiotach:
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • organizacja produkcji interaktywnej
 • finansowe i prawne aspekty projektu audiowizualnego
 • zarządzanie projektem audiowizualnym


Nabór trwa do 10.09.2015 


Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z CV należy wypełnić i przesłać na adres:
Gdyńska Szkoła Filmowa
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia


WYKŁADOWCY 

Kamil Przełęcki - z wykształcenia kierownik produkcji filmowej, autor pierwszych w kraju wersji przeniesienia schematów budżetowych i scheduling'owych pakietu MM na polski grunt w 1997 roku (polski układ budżetu filmu zaadoptowany do trzypoziomowej konstrukcji budżetu MMB i wiele szablonów polskojęzycznych raportów MMS). Autor systemowych rozwiązań dla produkcji filmowej i telewizyjnej opartych na analizie produkcji angielskich i amerykańskich. 

Maciej Sowiński - były Dyrektor ds. Realizacji TV, obecnie Pełnomocnik Zarządu ds. Produkcji TV w Telewizji Polsat S.A. Wykładowca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ w Katowicach. 

Michał J. Zabłocki - polski producent filmowy, scenarzysta, były dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Był wykładowcą Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książek o tajnikach produkcji filmowej. 

Maciej Bednarzewski - jest odpowiedzialny za biznes licencyjny studia DreamWorks Animation w Europie Środkowo-Wschodniej (Planeta Junior CEE). Wcześniej współpracował z The Walt Disney Company oraz United International Pictures. Specjalista w dziedzinie dystrybucji i licencjonowania. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wojciech Szabunio - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Specjalizuje się głównie w prawie kontraktów, prawie spółek, przejęciach i przekształceniach przedsiębiorców, zagadnieniach handlu zagranicznego oraz w ochronie danych osobowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Jest członkiem zespołu doradców GFKM. 

Rafał Ziarkowski - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, prawie obrotu gospodarczego, prawie karnym oraz prawie spółek. Laureat finału konkursu krasomówczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Współautor publikacji: Prawo gospodarcze. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Jest członkiem zespołu doradców GFKM. 

Janusz Kawiak - Absolwent Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe nt. TQM i Zarządzania Technologią w Loyola Marymount University. Specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania jakością, MS Project oraz Six Sigma. Członek Project Management Institute. Jest członkiem zespołu doradców GFKM. 

Beata Bednarczyk - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła min. Personnel and Training Management w Nottingham University; Specjalizuje się w przywództwie oraz zarządzaniu czasem. Jest członkiem zespołu doradców GFKM. 

Wojciech Parteka - Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Leadership Pipeline Institute. Specjalizuje się głównie w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie, ocenie projektów inwestycyjnych oraz przywództwie zorientowanym na osiąganie rezultatów. Autor „Przepływy gotówkowe: ustalanie, analiza, planowanie, zarządzanie”. 

Oraz gościnnie m.in.: Agnieszka Odorowicz (PISF), Tomasz Bagiński (Platige Image), Edward Miszczak (TVN), Jan Dworak (KRRiTV). 


Opłaty 

 • Opłata za studia wynosi 12 000,00 zł za dwa lata (3 000,00 zł za semestr).
 • Opłaty semestralne za studia wnoszone są na konto Pomorskiej Fundacji Filmowej do 31 marca w semestrze letnim oraz do 31 października w semestrze zimowym. W pierwszym semestrze studiów opłatę należy wnieść w terminie do 25 września. Nie wniesienie opłaty za studia w przewidzianym terminie może spowodować decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.
 • Przerwanie studiów w trakcie trwania semestru lub nie zaliczenie egzaminu poprawkowego nie jest podstawą do zwrotu całości lub części opłaty wniesionej za studia na tym semestrze.


Procedura i kryteria przyjęć 

 • Nabór przeprowadzany jest dwustopniowo:
 1. kandydaci zobowiązani są do złożenia niezbędnych dokumentów (CV, wypełniony kwestionariusz kandydata),
 2. organizatorzy przeprowadzają z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie podany najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia naboru.
 • Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu w poczet słuchaczy Studium, w siedzibie Pomorskiej Fundacji Filmowej należy złożyć następujące dokumenty:
 1. dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr na konto Pomorskiej Fundacji Filmowej,
 2. kserokopię dowodu osobistego.

Tok studiów 

 • Program Studium jest prowadzony w trybie pół-zaocznym. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w cyklu dwu lub trzydniowych sesji, po jednej sesji w miesiącu.
 • Rok szkolny rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 czerwca następnego roku, z tym zastrzeżeniem, że II rok Studium kończy się 30 września następnego roku.
 • Rok szkolny obejmuje dwa semestry – zimowy (październik – styczeń), letni (luty – czerwiec), z tym zastrzeżeniem, że ostatni semestr II roku Studium jest wydłużony i kończy się wraz z końcem września.

Zawody na uczelni:

film, kurs operatorski
reżyseria filmowa

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Ruszyła rekrutacja na 19. Pomorskie Warsztaty Filmowe

Zadajesz sobie pytanie: Jak zrobić film? Zgłoś się na 19. Pomorskie Warsztaty Filmowe!

czytaj dalej

Zaślubiam Cię. 100 rocznica powrotu Polski nad Morze Bałtyckie

Przedstawiamy zwiastuny dwóch filmów, zrealizowanych przez naszych absolwentów w ramach projektu „Zaślubiam Cię. 100 rocznica powrotu Polski nad Morze Bałtyckie”: "Pewnego razu nad morzem" w reżyserii Sławomira Witka i "Sto lat" w reżyserii Anety Gołębiewskiej-Bussold.

czytaj dalej

Lekcje z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Od czwartoklasistów z podstawówki aż po maturzystów – dzieci i młodzież z Gdyni mogą wziąć udział w bezpłatnych „Lekcjach z historii kina i form filmu Gdyńskiej Szkoły Filmowej”. Nowy projekt edukacyjny realizowany w Gdyńskim Centrum Filmowym startuje już w lutym, zaraz po zimowych feriach. Ta edycja potrwa do 30 czerwca 2019.

czytaj dalej

2. edycja Warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Chcesz zostać recenzentem filmowym? Chcesz nauczyć się tworzyć wideobloga? Chcesz podszkolić się w technikach omawiania zjawisk kinowych i rzeczywistości multimedialnej? Te warsztaty są dla Ciebie!

czytaj dalej

Zadajesz sobie pytanie: Jak zrobić film? Zgłoś się na 17. Pomorskie Warsztaty Filmowe!

Uczestnicy 17. Pomorskich Warsztatów Filmowych wezmą udział w każdym z etapów powstawania filmu fabularnego, od pisania scenariusza poprzez zdjęcia z udziałem profesjonalnej ekipy filmowej i zawodowych aktorów, aż po montaż i udźwiękowienie. Pracami pokierują praktycy kina i znakomici wykładowcy.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane