Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Tczewie

Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Tczewie
eXpert w nauczaniu zaocznym
Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn
Fot. Budynek GSW


Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Szkoła funkcjonuje na rynku od 15 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Oddziały GSW funkcjonują też w innych miastach w regionie - w Olsztynie, Słupsku, Koszalinie i Tczewie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak: Administracja, Ekonomia, Socjologia, Pedagogika, Stosunki Międzynarodowe, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia - Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia robienie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania.


 


Fot. Projekty ogrodu -Architektura krajobrazu -Studenci GSW


W ofercie jest możliwość wyboru trybu studiowania - stacjonarnie, zaocznie (spotkania wyłącznie w soboty i niedziele, co umożliwia studiowanie osobom pracującym), e-learning (około 40% to wykłady, konsultacje i egzaminy tradycyjne, cała reszta za pomocą platformy Moodle). Studia kończą się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra. Oprócz tego mamy szeroka ofertę studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą się dalej kształcić, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

 


Fot. Projekty UE –Administracja -Studenci GSW


W Gdańskiej Szkole Wyższej funkcjonuje dobrze rozwinięty system stypendialny i Biuro Karier. Dzięki wysokiej jakości nauczania GSW nawiązała współpracę z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, co umożliwia studentom wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy, poznanie innych krajów, ich kultur i języków. Uczelnia umożliwia też pobieranie nauki studentom niepełnosprawnym - zarówno architektura budynku umożliwia pokonywanie barier, ale jest także dostosowany sprzęt wspierający procesy edukacyjne (specjalne słuchawki, specjalne klawiatury, dyktafony).


 Fot.Zajęcia z mechatroniki –Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
-Studenci GSW
Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
powstała w 2002 roku.

Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.


Fot. Biblioteka GSW z czytelnią
Gdańska Szkoła Wyższa oferuje:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Licencjackie (6-semestralne)

Kierunek:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja biznesowa,
 • administracja europejska,
 • administracja publiczna,
 • administracja zdrowia publicznego,
 • administrowanie informacją,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • finanse i rachunkowość,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie w administracji.

Kierunek:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Kierunek:
EKONOMIA
Specjalności:
 • finanse i rachunkowość,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie,
 • projekty unijne.

Kierunek:
KRYMINOLOGIA
Specjalności:
 • penitencjarna,
 • kuratorska,
 • kryminalistyka,
 • patologie społeczne.

Kierunek:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • pedagogika z terapią pedagogiczną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Kierunek:
SOCJOLOGIA
Specjalności:
 • socjologia administracji,
 • socjologia bezpieczeństwa.

Kierunek:
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • administracja europejska,
 • biznes międzynarodowy.

Kierunek:
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność:
 • dietetyka i usługi żywieniowe,
 • zarządzanie w turystyce.


Inżynierskie (7-semestralne)

Kierunek:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka
Kierunek:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • informatyka w przemyśle,
 • inżynieria budownictwa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria produkcji,
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Magisterskie uzupełniające (4-semestralne)

Kierunek:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • administracja,
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy,
 • zarządzanie.

Magisterskie uzupełniające
(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera
i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Kierunek:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • inżynieria zarządzania,
 • odnawialne źródła energii,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • mechatronika.


STUDIA PODYPLOMOWE
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Chemia z elementami informatyki – kierunek nauczycielski
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dietetyka
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Fizyka z elementami informatyki – kierunek nauczycielski
 • Grafika w reklamie
 • Matematyka z elementami informatyki– kierunek nauczycielski
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Socjoterapia
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia


Kursy z języków obcych i kursy maturalne
Poszerzając swoją ofertę edukacyjną Studium Języków Obcych Gdańskiej Szkoły Wyższej proponuje i zaprasza na:

całoroczne kursy z języków obcych:
 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski.

oraz kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego.

Kursy językowe zakładają rozwój umiejętności na wszystkich poziomach zaawansowania z naciskiem na poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym w szczególności w sytuacjach codziennych z uwzględnieniem czterech podstawowych kompetencji językowych t.j. mówienia, pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem. Kursy dla maturzystów mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. Na kursach będziemy koncentrować się na przećwiczeniu wszystkich technik egzaminacyjnych z uwzględnieniem podziału na egzamin pisemny i ustny. Kursy prowadzone są w oparciu o repetytorium maturalne i arkusze egzaminacyjne.Wydział Zamiejscowy w Tczewie
 • administracja
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejsceowy w Słupsku
 • administracja
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
 • administracja
 • kryminologia

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
 • administracja


Kontakt

Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK
ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk,
infolinia (58) 305 01 83, tel. (58) 305 08 12 wew. 46, wew.49
rekrutacja@gsw.gda.pl


Wydziały Zamiejscowe GSW, w których można studiować:

Wydział Zamiejscowy w Tczewie
 • administracja
zarządzanie i inżynieria produkcji
TCZEW ul. Parkowa 1
tel. 58 53 00 129, 696 023 554,
tczew@gsw.gda.pl


Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
 • administracja
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61
tel. 89 533 04 29,
olsztyn@gsw.gda.pl


Wydział Zamiejsceowy w Słupsku
 • administracja
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
SŁUPSK ul. Koszalińska 9
tel. 59 841 47 45,
slupsk@gsw.gda.pl


Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
 • administracja
 • kryminologia
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego)
tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95,
koszalin@gsw.gda.pl


Zapraszamy
Kierunki wykładane na uczelni

stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie