Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Copacabana Szkoła Fryzjerska

Copacabana Szkoła Fryzjerska
NAJLEPSZA KADRA I PROFESJONALNE PRACOWNIE,
NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW,
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA TERENIE SZKOŁY

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH POTRAFI:

 • Zarządzać zespołem i salonem fryzjerskim.
 • Wykonywać zabiegi fryzjerskie, takie jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.
 • Przeprowadzić z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując uzyskane informacje.
 • Oceniać jakość środków kosmetycznych i preparatów fryzjerskich, dobierać i wykonywać fryzury zgodnie z wyglądem i oczekiwaniami klientów
 • Stosować narzędzia, przyrządy i aparaty fryzjerskie
 • Korzystać z osiągnięć współczesnego fryzjerstwa
 • Wykonać usługę, czyli zabieg fryzjerski w salonie fryzjerskim

FRYZJERSKI KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) skierowany jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Na kursie nauczamy fryzjerstwa od podstaw, nie ma konieczności znajomości zawodu. Osoba dorosła nieposiadająca wykształcenia średniego może zapisać się na kurs w kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich i po zdaniu końcowego egzaminu zawodowego uzyska tytuł zawodowy Fryzjer. Osoba posiadająca wykształcenie średnie, która zda egzamin w kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich może rozpocząć ostatni IV semestr kursu w kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur i po zdaniu końcowego egzaminu zawodowego uzyska tytuł zawodowy Technik usług fryzjerskich 514105.


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

 • Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – 549 godz.
 • Kwalifikacja: FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
 • Czas trwania nauki: 0,5 roku (1 semestr) – 332 godz.

Tryb nauczania:

 • Zaoczny: sobota i niedziela, w godz. 8.00 – 16.05
 • Wieczorowy: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.30 – 20.30
 • Nauka rozpoczyna się dwa razy w roku we wrześniu i lutym

FRYZJER 514101

 • Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) – 549 godz.

Tryb nauczania:

 • Zaoczny: sobota i niedziela, w godz. 8.00 – 16.05
 • Wieczorowy: wtorek, środa, czwartek w godz. 16.30 – 20.30
 • Nauka rozpoczyna się dwa razy w roku we wrześniu i lutym

FRYZJERSKA SZKOŁA BRANŻOWA I i II STOPNIA

Od 1 września 2017 r. uczeń może wybrać naukę w 3-letniej branżowej szkole I stopnia (dawniej szkoła zawodowa). Jeśli wybierze branżową szkołę I stopnia i ją ukończy będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Uczeń po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej. Fryzjerska szkoła branżowa jest szkołą dającą zawód fryzjer (bez egzaminu maturalnego). Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 5 lat. I stopień trwa 3 lata, II stopień 2 lata. Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe związane z fryzjerstwem. Praktyki zawodowe odbywają się w salonach fryzjerskich. Na terenie szkoły jest możliwość wynajęcia pokoju na czas nauki.

WARUNKI REKRUTACJI:

Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu. Cały okres nauki jest bezpłatny – bez żadnych ukrytych kosztów. W trakcie roku szkolnego jest możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o odbytym egzaminie ósmoklasisty
 • 3 fotografie legitymacyjne
 • karta zdrowia ze szkoły
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu fryzjera (skierowania na badania dostępne są w sekretariacie szkoły)

5-LETNIE TECHNIKUM FRYZJERSKIE DLA MŁODZIEŻY

Od września 2019 r. nauka w technikum po szkole podstawowej trwa 5 lat. Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, a jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mógł pójść na studia.

Technikum fryzjerskie jest szkołą dającą zawód technik usług fryzjerskich i kończy się maturą. Przedmioty dzielą się na ogólne i zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, a praktyka zawodowa w salonie fryzjerskim. Do szkoły przyjmowana jest młodzież bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauka rozpoczyna się we wrześniu.

 Cały okres nauki jest bezpłatny. W trakcie roku szkolnego jest możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

WARUNKI REKRUTACJI:

 • O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Nauka rozpoczyna się we wrześniu.
 • Cały okres nauki jest bezpłatny – bez ukrytych kosztów.
 • W trakcie roku szkolnego możliwość wynajęcia pokoju na terenie szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o odbytym egzaminie ósmoklasisty
 • 3 fotografie legitymacyjne
 • karta zdrowia ze szkoły
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technik usług fryzjerskich (skierowanie na badanie dostępne są w sekretariacie szkoły)

SZKOŁA FRYZJERSKA Z POKOJAMI DO WYNAJĘCIA
W naszej szkole jest możliwość wynajęcia pokoju na czas nauki.
To szczególnie dobre rozwiązanie dla osób mieszkających poza Wrocławiem.
Zarezerwuj swój pokój już dziś i rozpocznij naukę w szkole fryzjerskiej Copacabana!

FRYZJERSKA SZKOŁA BRANŻOWA I I II STOPNIA – BEZPŁATNA 

5-LETNIE TECHNIKUM FRYZJERSKIE – BEZPŁATNE 

2-LETNI FRYZJERSKI KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ):
KWALIFIKACJA FRK.01 WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH
KWALIFIKACJA FRK.03 PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR


Kursy na uczelni:

fryzjer

Zawody na uczelni:

fryzjer

Główny adres uczelni


+48 721 495 077
+48 798 024 989

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane