Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
jest zespołem publicznych szkół dla dorosłych. 

Zapraszamy do następujących typów szkół: 
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 
  7 i 8 klasa oraz oddziały gimnazjalne

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole
  podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy


 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
- Technik bhp
- Technik informatyk
- Technik administracji 
- Opiekun medyczny 
- Opiekunka środowiskowa 
- Opiekun w domu pomocy społecznej 
i inne zawody zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi słuchaczy;

Kształcimy również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie:

- Mechaniki
- Budownictwa
- Ekonomii
- Administracji
- Rachunkowości
- Sprzedaży 
- Informatyki
- Logistyki
- Turystyki
- Kosmetyki 
oraz zawodów medyczno - społecznych
 
W Centrum Kształcenia Ustawicznego działa również: 
 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego
 • Firma Symulacyjna „MOST”

 NASZE MOCNE STRONY! 
 • mamy bogatą ofertę kształcenia dla osób dorosłych 

 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym

 • zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę nauczycielską w salach z nowoczesnym sprzętem multimedialnym 

 • udostępniamy podręczniki i inne materiały dydaktyczne w szkolnej bibliotece 

 • specjaliści z Ośrodka Doradztwa Zawodowego wspierają w rozwoju edukacyjnym i zawodowym

 • wydajemy zaświadczenia potrzebne do różnych instytucji oraz legitymacje szkolne 

 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE

 • tworzymy przyjazne warunki do nauki dla Naszych Słuchaczy! 

Centrum zapewnia różnorodną ofertę edukacyjną: 
- nauczanie w systemie wieczorowym i zaocznym, 
- kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
- możliwość przystąpienia do matury, egzaminu zawodowego
  czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kierunki wykładane na uczelni

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie