Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Rok założenia: 2011
Jesteśmy publiczną szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, zostało powołane w 2011r. W skład Centrum wchodzą znane od lat placówki:
 • Szkoła Policealna Nr 2 SWŁ im. M. Skłodowskiej-Curie
  (kształcenie w systemie dziennym)

 • Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łodzi
  (kształcenie w systemie dziennym i zaocznym)

 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi
  (kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym)

Zadaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ jest stworzenie szansy na podniesienie lub zdobycie kwalifikacji wszystkim zainteresowanym. Specjalizujemy się w kształceniu zawodowym młodzieży oraz dorosłych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. 

Od 2012r. szkoła prowadzi również zawodowe kursy kwalifikacyjne, dające możliwość pozyskania tytułu technika z zakresu: mechatroniki i elektryki. Forma kursowa dostępna jest również w ramach wybranych kierunków takich jak: technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik pojazdów samochodowych oraz technik odlewnik. 

Zapraszamy na kursy dla maszynisty!

CKU SWŁ w Łodzi jest zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym, a 28 grudnia 2011 r. zostało wpisane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty
Placówka posiada profesjonalnie przygotowane pracownie zawodowe oraz multimedialne sale wykładowe, nowoczesną pracownię komputerową, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, a także salę gimnastyczną i siłownię. Do dyspozycji słuchaczy jest Internet bezprzewodowy.


Spis kierunków:

system stacjonarny:
 • opiekun medyczny
 • technik elektroradiolog
 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta 
 • technik usług kosmetycznych
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • terapeuta zajęciowy
 • technik archiwista
 • technik sterylizacji medycznej
 • protetyk słuchu
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
system niestacjonarny:
 • opiekun medyczny
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • technik ortopeda
 • technik masażysta 
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej 
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa
 • technik geodeta
 • technik archiwista
 • technik sterylizacji medycznej
 • protetyk słuchu
 • technik elektroniki i informatyki medycznej


ZAPRASZAMY !

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
protetyk słuchu
technik archiwista
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik geodeta
technik masażysta
technik ortopeda
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane