Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Rok zalozenia: 2011
Jesteśmy publiczną szkołą prowadzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi, zostało powołane w 2011r. W skład Centrum wchodzą znane od lat placówki:
 • Szkoła Policealna Nr 2 SWŁ im. M. Skłodowskiej-Curie
  (kształcenie w systemie dziennym)

 • Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łodzi
  (kształcenie w systemie dziennym i zaocznym)

 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi
  (kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym)

Zadaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ jest stworzenie szansy na podniesienie lub zdobycie kwalifikacji wszystkim zainteresowanym. Specjalizujemy się w kształceniu zawodowym młodzieży oraz dorosłych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym. 

Od 2012r. szkoła prowadzi również zawodowe kursy kwalifikacyjne, dające możliwość pozyskania tytułu technika z zakresu: mechatroniki i elektryki. Forma kursowa dostępna jest również w ramach wybranych kierunków takich jak: technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik pojazdów samochodowych oraz technik odlewnik. 

Zapraszamy na kursy dla maszynisty!

CKU SWŁ w Łodzi jest zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym, a 28 grudnia 2011 r. zostało wpisane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję maszynisty
Placówka posiada profesjonalnie przygotowane pracownie zawodowe oraz multimedialne sale wykładowe, nowoczesną pracownię komputerową, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, a także salę gimnastyczną i siłownię. Do dyspozycji słuchaczy jest Internet bezprzewodowy.


Spis kierunków:

system stacjonarny:
 • opiekun medyczny
 • technik elektroradiolog
 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta 
 • technik usług kosmetycznych
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka środowiskowa
 • terapeuta zajęciowy
 • technik archiwista
 • technik sterylizacji medycznej
 • protetyk słuchu
 • technik elektroniki i informatyki medycznej
system niestacjonarny:
 • opiekun medyczny
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • technik ortopeda
 • technik masażysta 
 • technik usług kosmetycznych
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej 
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka dziecięca
 • opiekunka środowiskowa
 • technik geodeta
 • technik archiwista
 • technik sterylizacji medycznej
 • protetyk słuchu
 • technik elektroniki i informatyki medycznej


ZAPRASZAMY !

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
protetyk słuchu
technik archiwista
technik elektroniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik geodeta
technik masażysta
technik ortopeda
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie