Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Atut Szkoła Policealna

Atut Szkoła Policealna
OPIS SZKÓŁ

ATUT Lider Kształcenia
Policealna Szkoła Medyczna

z uprawnieniami szkół publicznych. Nauka opiera się na programach zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

W ATUT Lider Kształcenia – Policealnej Szkole Medycznej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Czas trwania nauki:

od 1 do 2 lat, tj. od 2 do 4 semestrów

System zajęć: zaoczny lub stacjonarny

Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Kierunki do wyboru

 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystentka stomatologiczna
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej

Policealna Szkoła Medyczna – najlepsze wykształcenie

Nasze Policealne Szkoły Medyczne gwarantują Państwu najwyższy poziom nauczania i bogaty program zajęć. Aby edukacja była jak najbardziej efektywna, dbamy o komfortową, przyjazną atmosferę, która sprzyja przyswajaniu wiedzy. Policealna Szkoła Medyczna posiada w swym programie zarówno zajęcia teoretyczne, naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, jak i zajęcia praktyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu. Absolwenci Policealnej Szkoły medycznej uzyskują międzynarodowy dyplom i świetne kwalifikacje. Policealna Szkoła Medyczna, to szansa na zdobycie dobrego zatrudnienia zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
ATUT Lider Kształcenia
Szkoły policealne

Szkoły policealne, w ciągu ostatnich lat, systematycznie zyskują na popularności. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno szkoły policealne mające uprawnienia szkół publicznych, które realizują podstawy programowe opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i szkoły policealne rozwoju zawodowego.

Policealna szkoła zawodowa

Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. W Policealnej szkole zawodowej nauka trwa dla poszczególnych zawodów 2 lata, czyli 4 semestry. Edukacja opiera się na podstawach programowych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów określają właściwe akty prawne.

W ATUT Lider Kształcenia – Policealnej Szkole Zawodowej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, również bez świadectwa dojrzałości.

Sprawdź gdzie znajdują się nasze szkoły policealne i odwiedź nasze oddziały – tutaj znajdziesz ich listę.

Argumentem przemawiającym za wyborem szkoły policealnej jest bardzo niskie czesne (zdecydowanie niższe niż w szkołach wyższych). Kolejną zaletą, jaką posiadają szkoły policealne jest bogaty program nauczania, ukierunkowany na zdobycie umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie. W harmonogramie zajęć, oprócz zajęć teoretycznych,  znajdują się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Szkoły policealne proponują dwa systemy kształcenia: zaoczny i stacjonarny. Takie rozwiązanie sprzyja osobom, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnosić kwalifikacje.

 Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
ATUT Lider Kształcenia 
Liceum dla Dorosłych

Nasze Licea dla Dorosłych są propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. Doskonale wiemy, jak istotną rolę odgrywa wykształcenie, a co za tym idzie, ukończenie szkoły średniej i świadectwa maturalnego. Edukacja w liceum dla dorosłych daje szansę na lepsze perspektywy zawodowe i umożliwia dalsza edukację.

Liceum dla dorosłych – szansa na dalszą edukację

Wszyscy absolwenci naszego LO dorosłych, mają możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej i Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego. Naszym licealistom proponujemy bardzo korzystne warunki finansowe kontynuowania dalszej nauki.

Nasze liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Liceum ATUT Lider Kształcenia uzyskało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i jest wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Na wszystkich etapach edukacji realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liceum ogólnokształcące ATUT to szkoła przeznaczona dla wszystkich osób, które ukończyły swoją edukację na etapie ośmioletniej szkoły podstawowe, gimnazjum, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata, czyli 6 semestrów. Zapraszamy każdego, kto ukończył lub ukończy w roku kalendarzowym 18, a chciałby kontynuować swoją edukację w liceum. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia w liceum odbywają się w dwóch modelach: w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych – ATUT Lider Kształcenia

Zobacz nasze oddziały mieszczące się na terenie całej Polski i rozpocznij edukację już dziś.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
 • 3 zdjęcia
 • bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń
ATUT Lider Kształcenia 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Jedyna w Polsce szkoła, w której możesz rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych

Propozycja dla wszystkich osób, które ukończyły 6 lat szkoły podstawowej i myślą o rozpoczęciu nauki w gimnazjum.

Zgodnie z reformą edukacji – nie jest już realizowany nabór do pierwszych klas gimnazjów. Reforma wprowadza kształcenie ośmioletnie w szkołach podstawowych, powraca też model 4-letniego liceum.

Jeśli masz skończoną 6-letnią podstawówkę i chcesz kontynuować naukę, to ta szkoła jest właśnie dla Ciebie. To aktualnie jedyna możliwa forma kontynuacji nauki!

Prowadzimy zapisy na I semestr VII klasy!

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – szansa na dalszą edukację

Nasza propozycja skierowana jest dla osób, które nie kontynuowały nauki po 6 klasie Szkoły Podstawowej, a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła Podstawowa jest pierwszym i elementarnym etapem edukacji, ponieważ umożliwia dalsze kształcenie. ATUT Lider Kształcenia daje tę możliwość jako jedyna szkoła w Polsce!

Oferujemy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasach 7 i 8. Nauka trwa 4 semestry (2 lata). Absolwent otrzymuje świadectwo na druku MEN.

Kontynuuj naukę zaocznie, niezależnie od wieku, bez rezygnowania z pracy i codziennych obowiązków! Zapisy przyjmujemy od osób, które ukończyły 16 lat. Zapisz się i korzystaj z naszych promocji!

Uprawnienia szkoły publicznej!

Kursy na uczelni:

technik usług fryzjerskich
technik rachunkowości
Technik pojazdów samochodowych
technik optyk
Technik logistyk
Technik elektryk
technik budownictwa

Zawody na uczelni:

florysta
technik informatyk
technik logistyk
technik optyk
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane