Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Rok założenia: 1919 | Rektor: prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński


Jesteśmy najstarszą w Polsce uczelnią o profilu pedagogiczno-sportowym. Kształcimy swoich studentów w wielu różnych specjalnościach na pięciu kierunkach - wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, dietetyka, oraz turystyka i rekreacja. Możemy śmiało pochwalić się zarówno naszą kadrą naukową kształcącą na najwyższym poziomie, jak i wieloma absolwentami, którzy sięgnęli po najcenniejsze odznaczenia sportowe. 

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczno-sportową, którą cały czas, w pocie czoła rozbudowujemy. Dodatkowo oferujemy równoległe studia zagraniczne w ramach programów wymian studenckich, takich jak LLP/Erasmus oraz Comenius na 44 uniwersytetach europejskich! Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podrózy, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu to nauka pełna pasji i przygód!


Kierunki studiów
   Wychowanie Fizyczne


Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • instruktor sportu - absolwent otrzymuje legitymację instruktora sportu z wybranej dyscypliny
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych jako nauczyciel wychowania fizycznego, oraz prowadzenia wycieczek szkolnych. Może także pracować jako instruktor w zakresie wybranej specjalności.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • trenerska
 • dostosowana aktywność ruchowa
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności pedagogicznej, wychowawczej i menadżerskiej w zakresie wychowania fizycznego zarówno z osobami zdrowymi, jak i z dysfunkcjami, do kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz współpracy z ludźmi. Absolwent może pracować w charakterze trenera, instruktora różnych dyscyplin sportowych i nauczyciela wychowania fizycznego, w szczególności w placówkach oświatowo-wychowawczych i organizacjach sportowych.

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • sportowych stowarzyszeniach inwalidów i osób niepełnosprawnych
 • wydziałach kultury fizycznej urzędów miast i gmin, fundacjach i organizacjach społecznych
 • ośrodkach sportu i rekreacji
 • mediach
 • innych instytucjach związanych ze sportem w charakterze trenera, instruktora, instruktora sportu osób niepełnosprawnych lub menadżera  
  Sport


Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu, a także dyplom trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji w Uczelni.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Podczas rekrutacji na studia student wybiera jedną z pięciu specjalności*:
 • organizacja i zarządzanie sportem
 • trener osobisty
 • trener przygotowania fizycznego
 • analiza treningu i walki sportowej
 • sport osób niepełnosprawnych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Podczas dwustopniowych studiów (licencjackie i magisterskie) student zdobywa zarówno praktyczną wiedzę trenerską, jak i z zakresu zarządzania kadrami, psychologii sportu i marketingu w sporcie. Wyposażony zostaje w profesionalną wiedzę, która pozwoli mu zdobywać pracę w wymarzonym zawodzie.

Nauka na tym kierunku to wyzwanie dla ludzi młodych i pełnych energii kochających sport, lubiących naukę, która uwzględnia indywidualne możliwości studenta i odpowiada na jego oczekiwania zawodowe. To studia dla wytrwałych i pragnących spełnić swoje marzenia ludzi.

Absolwent kierunku Sport jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku:
 • trenera w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych
 • specjalisty ds. sportu w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za sport
 • nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w ramach studiów podyplomowych)
  Fizjoterapia

Jeśli:
 • czujesz potrzebę pomagania ludziom chorym
 • łatwo nawiązujesz kontakty
 • jesteś osobą odpowiedzialną, wrażliwą
 • umiesz okazać życzliwość, cierpliwość i delikatność
 • jesteś odporny emocjalnie

wybierz zawód fizjoterapeuty!

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:
absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie fizjoterapii

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii

Na kierunku Fizjoterapia oferowane są specjalności:
 • fizjoterapia w sporcie
 • fizjoterapia w geriatrii
 • fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • fizjoterapia uzdrowiskowa

Magister fizjoterapii jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabywa umiejętność diagnozowania funkcjonalnego, oraz planowania programu usprawniania.
Uzyskuje uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i staję się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie.
Zawód fizjoterapeuty cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem kandydatów. 

W trakcie nauki studenci, którzy znają dobrze język angielski i osiągają dobre wyniki w nauce, mają możliwość studiowania zagranicą w ramach programu "LLP/Erasmus" poznając organizację służby zdrowia w innych krajach.

Studia na kierunku fizjoterapia dają wielką satysfakcję. Stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia najczęściej znajdują zatrudnienie w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA  
 Dietetyka

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • Dietetyka sportowa
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent kierunku Dietetyka jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • poradniach żywieniowych
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.  Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • obsługa ruchu turystycznego
 • rekreacja
 • hotelarstwo
 • turystyka kulturowa z dziennikarstwem
 • dietetyka w turystyce i rekreacji
 • ekoturystyka
35-letnie doświadczenie, harmonijne połączenie przedmiotów humanistyczno-społecznych, geografii, ekologii i sportu. Nauka języków obcych na najwyższym poziomie. Praktyki zagraniczne w hotelach i biurach podróży, realizowanie części studiów na uczelniach zagranicznych - to tylko niektóre atuty, jakie oferujemy kandydatom wybierającym ten kierunek studiów.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • animacja czasu wolnego
 • turystyka zrównoważona
 • turystyka międzynarodowa
 • gastronomia w turystyce
 • menadżer turystyki i rekreacji
 • turystyka sportowa
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • biurach podróży
 • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach sportowych
 • centrach informacji turystycznej, fundacjach i stowarzyszeniach, oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego)Zapraszamy!
Wydziały na uczelni:

kultury fizycznej
turystyki i rekreacji
wychowania fizycznego

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane