Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Polonijna

Akademia Polonijna


Jest jedną  z pierwszych uczelni niepublicznych,
jakie powstały w kraju


Swą działalność rozpoczęła we wrześniu 1992 r. jako Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. W roku 2001 została przekształcona w Akademię Polonijną w Częstochowie. Honorowym prorektorem Akademia Polonijnej był J.E. Ryszard Kaczorowski Prezydent II RP, ostatni polski prezydent na uchodźstwie. 

Akademia Polonijna ma od wielu lat ugruntowaną pozycję wśród uczelni krajowych i zagranicznych. Świadczą o tym wysokie miejsca uczelni w corocznych rankingach szkół wyższych prowadzonych przez „Politykę”. „Rzeczpospolitą” i „Wprost” .

Kształci studentów na najbardziej popularnych kierunkach, takich jak: 

  • ekonomia,
  • filologia,
  • administracja,
  • pielęgniarstwo,

Uczelnia wychodzi naprzeciw wymaganiom kandydatów oferując studia w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz on-line w formie studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich i podyplomowych, doktoranckich. Od roku akademickiego 2012/2013 Akademia Polonijna stwarza możliwości studiowania na profilu zawodowym (praktycznym) lub profilu naukowo-badawczym (ogólnoakademickim).

Akademia Polonijna w Częstochowie dysponuje znakomitym zapleczem m.in. nowoczesne sale wykładowe, laboratoria i sprzęt dydaktyczny.

Uczelnia zlokalizowana jest nieopodal Jasnej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Jasnogórskiego .Budynek Akademii Polonijnej to niezwykle przestronny i nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. windy, podjazdy dla wózków, toalety dla osób niepełnosprawnych). Przy Akademii Polonijnej funkcjonuje Centrum Kongresowe, w którym odbywają się regularnie oprócz uczelnianych uroczystości czy konferencji naukowych, różnorodne wydarzenia o randze międzynarodowej. 

Szczególnym atutem uczelni jest biblioteka i jej księgozbiór stanowiący najnowocześniejsze centrum informacji naukowo-technicznej, gdzie zgromadzonych jest kilkadziesiąt tysięcy książek i tytułów czasopism krajowych i zagranicznych z elektronicznym dostępem do katalogów czasopism pełnotekstowych. 

STUDIA LICENCJACKIE 

STUDIA MAGISTERSKIE 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 


Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

COPYWRITING Z RETORYKĄ - STUDIA MAGISTERSKIE

Copywriting z retoryką to przede wszystkim nauka oparta na posługiwaniu się trzema językami, używaniu narzędzi komunikacji międzykulturowej, gatunkach medialnych i języku mediów, retoryce, tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym, analizie wypowiedzi medialnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane