Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

English Coulours

 • Adres:ul. Sienkiewicza 5 (róg Białówny) ul. Królowej Rodzin 6 Białystok
 • Telefon:(0-85) 869 15 05
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

English Expert

 • Adres:ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3/116, IIIp. Białystok
 • Telefon:(0-85) 742 26 30
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski

Euroschool - Perfect

 • Adres:ul. Upalna 1A, lok. 4 i 5 ul. Sienkiewicza 22 Białystok
 • Telefon:(0-85) 663 53 31
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki

Felberg - Szkoła Języków Obcych

 • Adres:ul. Warszawska 1A Białystok
 • Telefon:(0-85) 744 54 54
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

szwedzki, włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Fundacja Edukacji i Twórczości

 • Adres:ul. Św. Mikołaja 9 Białystok
 • Telefon:(0-85) 742 40 41
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki

Homeschool

 • Adres:ul. Żelazna 9/12A Białystok
 • Telefon:(0-85) 742 80 77
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, hiszpański

Kolegium Nauczycielskie

Master - Szkoła Języków Obcych

 • Adres:ul. Nowy Świat 2 Białystok
 • Telefon:(0-85) 744 57 44
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski

Medyczne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Czackiego 8, 15-268 Białystok
 • Telefon:(085) 742 18 81
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
dietetyk
technik dentystyczny
technik farmaceutyczny
technik masażysta

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Ośrodek Nauczania Języków Obcych

 • Adres:ul. Sienkiewicza 55A, Iv p. Białystok
 • Telefon:(0-85) 675 35 40
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski

Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne TWP

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik agrobiznesu
technik archiwista
technik bhp
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik prac biurowych

Politechnika Białostocka

 • Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
 •  
 • Adres:ul. Wiejska 45c, 15-351 Białystok
 • Telefon:(85) 746 90 00 do 09
 • Strona:http://www.pb.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury
budownictwa i inżynierii środowiska
elektryczny
informatyczny
mechaniczny
zarządzania

Prywatne Policealne Studium

 • Adres:ul. Świetojańska 12, 15-082 Białystok
 • Telefon:(085) 743 29 13
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik administracji

Studium Hotelarstwa i Organizacji Turystyki

 • Adres:ul. Warszawska 8, 15-063 Białystok
 • Telefon:(085) 743 54 85
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej

Szkoła Policealna Zawodowa dla Dorosłych Zaoczna

 • Adres:ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok
 • Telefon:(085) 741 61 43, 741 55 85
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik usług fryzjerskich
technik usług kosmetycznych

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 • Założona:1993 r.
 • Rektor:doc. dr Edward Hościłowicz
 •  
 • Adres:ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
 • Telefon:85 678 58 46
 • Email:rekrutacja@wsfiz.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
techniki dentystyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie