Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

zabawy twórcze i aktywizujące dla dzieci
udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą
rejestratorka medyczna ‎
refrakcji
podstawy terapii zajęciowej
pierwszej pomocy przedmedycznej
opiekun medyczny
opieka nad pacjentem ze stomią
opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
opieka nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
oftalmiki praktycznej
obsługa komputera z Internetem
lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej
asystent osoby niepełnosprawnej

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
ortoptystka
protetyk słuchu
technik optyk
technik sterylizacji medycznej
terapeuta zajęciowy

Medyczne Studium Masażu Leczniczego

 • Adres:ul. Królewska 86, 30-079 Kraków
 • Telefon:(012) 638 56 61
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik masażysta

Medyczne Studium Zawodowe

 • Adres:os. Teatralne 4 a, 31-863 Kraków
 • Telefon:(012) 644 28 72, 644 28 71 wew
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

dietetyk
opiekunka dziecięca
ratownik medyczny
technik optyk

Medyczne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
 • Telefon:(012) 656 24 81
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny

Medyczne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Miodowa 36, 31-052 Kraków
 • Telefon:(012) 422 18 02
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

higienistka stomatologiczna
technik dentystyczny

Policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego

pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

kelner
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej

Policealne Niepubliczne Studium Zawodowe

 • Adres:ul. Kasprowicza 32, 31-523 Kraków
 • Telefon:(012) 413 28 50
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik informatyk

Policealne Studium Farmaceutyczne

 • Adres:os. Szkolne 18, 31-010 Kraków
 • Telefon:(012) 644 19 39
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik farmaceutyczny

Policealne Studium Informatyki

 • Adres:ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 • Telefon:(012) 293 52 65
 • Email:si@ae.krakow.pl
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik informatyk

Policealne Studium Zawodowe

 • Adres:os. Złota Jesień 16, 31-828 Kraków
 • Telefon:(012) 644 63 30
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik usług gastronomicznych

Policealne Studium Zawodowe Informatyki i Zarządzania "Awans"

 • Adres:ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków
 • Telefon:(012) 634 15 68
 • Email:edd@ia.agh.edu.pl
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik informatyk

Policealne Studium Zawodowe Krakowska Szkoła Hotelarska

 • Adres:ul. W. Pola 4, 30-534 Kraków
 • Telefon:(012) 428 24 50
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej

Policealne Studium Zawodowe Szkoła Profesjonalnych Sekretarek i Księgowych

 • Adres:ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków
 • Telefon:(012) 421 03 85
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik prac biurowych
technik rachunkowości

Prywatne Policealne Stusium Zawodowe Absolwent

 • Adres:ul, Karmelicka 45, 31-126 Kraków
 • Telefon:(012) 421 67 25
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik administracji publicznej
technik informatyk

Studium Ekonomiki, Rachunkowości i Finansów

 • Adres:ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
 • Telefon:(012) 633 58 82
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik ekonomista

Szkoła Policealna Promocji Zdrowia Publicznego

 • Adres:ul. Modrzewiowa 23, 31-224 Kraków
 • Telefon:(012) 421 64 55
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

pracownik socjalny
technik fizjoterapii

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie