Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zostań Metro Studentem w WSH

Zostań Metro Studentem w WSH, Jedyny taki program w POLSCE! Rozpoczęła się już rekrutacja do jedynego w Polsce programu METRO STUDENT. Partner edukacyjny WSH – Jeden z największych koncernów handlowych na świecie Metro Group (Media Markt, Saturn, Real, Makro) wybiera wśród maturzystów na terenie całej Polski kilkunastu przyszłych liderów dla swojej korporacji.

Wybrani maturzyści uczą się na studiach stacjonarnych licencjackich na kierunku Zarządza-nie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i równocześnie odbywają praktyki w oddziałach Koncernu w kraju i za granicą. W trzy lata, studenci pod opieką koordynatora projektu Grzegorza Robaka – Metro Group Warszawa, zdobywają najcenniejszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Uczą się od samych dyrektorów, kierowników najwyższego szczebla w koncernie, którzy przyjeżdżają z wykładami (z Polski i Niemiec) również dla pozostałych studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Koncern opłaca studentom koszty nauki w WSH oraz mieszkania we Wrocławiu. Absolwent programu Metro Student jest odpowiednio przygotowany i podejmuje natychmiast po studiach pracę na stanowisku kierowniczym w sklepach Koncernu Metro Group – do tego zobowiązuje się koncern przy podpisywaniu kontraktu ze studentem jeszcze przed rozpoczęciem nauki! To niewątpliwie najcenniejszy atut całego programu – GWARANTOWANA PRACA i to na tak wysokim stanowisku.

Obecnie w programie kształci się kilkudziesięciu studentów. W tym roku kilku absolwentów dołączy do grupy menadżerów koncernu.

Więcej Informacji na stronie www.metroedukacja.pl lub www.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane