Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zobacz, czego nauczysz się na kierunku „Innowacje i przedsiębiorczość”

Młodzi ludzie, którzy tuż po maturze planują swoją przyszłość zawodową stają przed dylematem, jaki wybrać kierunek studiów. Jest on o tyle poważny, że jego rozwiązanie, w przyszłości ma dać, jeśli nie gwarancję, to choćby szansę na podjęcie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Wielu z nich chce iść o krok dalej i po odebraniu dyplomu uczelni wyższej marzy o założeniu własnej działalności, aby samemu stać się przedsiębiorcą oraz spełniać swoje pasje i ambicje. W realizacji takich planów z pewnością może pomóc studiowanie na kierunku Innowacje i Przedsiębiorczość na Uczelni Łazarskiego.

Swego czasu bardzo popularnym kierunkiem studiów były zarządzanie i ekonomia. W pewnym momencie można było przypuszczać, że absolwentami polskich szkół wyższych będą sami menadżerowie pretendujący do szybkiego stania się prezesami spółek. To zgoła niemożliwe, dlatego też zaczęto zadawać sobie pytanie - Czy studiowanie zarządzania nie jest „passe”?

Z całą pewnością można odpowiedzieć, że nie! Światowa gospodarka nie mogłaby się rozwijać, gdyby nie sprawni menadżerowie. Oczywiście kluczowe w zarządzaniu jest doświadczenie i praktyka. Jednak większość osób, pełniących wysokie funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach, jest zdania, że to studia menadżerskie pozwoliły im na kompleksowe spojrzenie na zarządzanie firmą i zrozumienie procesów towarzyszących dynamicznym zmianom w organizacji.

Motorem napędowym współczesnych gospodarek jest innowacyjność. Jest ona nieodzownie związana z kreatywnym, twórczym myśleniem i nieszablonowym podejściem do rozwiązywania problemów czy wyzwań. Wiele z tych umiejętności wynika z osobistych predyspozycji. Jednak niezbędne jest zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, aby z sukcesem wykorzystywać swoje atuty i mocne strony w życiu zawodowym.

Nowoczesne uczelnie, odpowiadając na wymogi współczesnego rynku pracy konstruują ofertę edukacyjną w taki sposób, aby studenci już w trakcie nauki mogli nabyć praktyczne umiejętności, które pozwolą im na szybkie przystosowanie się do wymogów organizacyjnych firm.

Na takich uczelniach treść kształcenia jest wieloaspektowa i ma dać rzetelne przygotowanie do wykonywania różnych funkcji i właściwych dla nich zadań operacyjnych. Celem specjalności „Innowacje i Przedsiębiorczość” na Uczelni Łazarskiego, jest przygotowanie studentów do roli innowacyjnego przedsiębiorcy lub menadżera odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Jak czytamy w raporcie PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) umiejętność przeprowadzania zmian w organizacji to zyskująca na znaczeniu kompetencja menadżerów, która jest wysoko ceniona przez pracodawców. 

Zajęcia oparte są na przykładach prawdziwych firm działających na polskim rynku i prezentują rzeczywiste wyzwania przed jakimi stają partnerzy biznesowi tej specjalności. Wykładowcy wykorzystują gry biznesowe, warsztaty problemowe czy case studies, a także prezentują nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym. Dzięki temu absolwent posiada praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także całego procesu implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu. Dobrym przykładem jest przedmiot „Od idei do realizacji”. Dr Piotr Gołaszewski, opiekun specjalności „Innowacje i Przedsiębiorczość” zauważa, że: „To jeden z najtrudniejszych elementów, doprowadzić pomysł do takiego etapu, aby działał w środowisku firmy i dobrze służył. Znam wiele pomysłowych osób i bardzo mało takich, które potrafią te pomysły zrealizować. Na zajęciach ćwiczymy wspólnie techniki i narzędzia, które pozwolą naszym uczestnikom być skutecznymi w tym co zaplanują”.

Kierunek „Innowacje i Przedsiębiorczość” na Uczelni Łazarskiego koncentruje się na nauce poprzez praktykę i kształtuje nawyki kreatywnego, niestandardowego myślenia.

- Kierunek ten wyróżnia praktyczne podejście. Wszyscy prowadzący to osoby z bogatym doświadczeniem biznesowym. Doskonale rozumieją, jakich pracowników poszukuje rynek, a także jakie wyzwania stoją przed absolwentami. Dlatego zajęcia prezentują prawdziwe sytuacje z przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wypracowała zestaw rzeczywistych oczekiwań pracodawców w kontekście zawodów przyszłości. Znamy te potrzeby, a nasz program stanowi precyzyjną odpowiedź na poszukiwane przez rynek pracy kompetencje 

– mówi dr Piotr Gołaszewski z Uczelni Łazarskiego.

Dla pomyślnego rozwoju kariery zawodowej, istotne są również tzw. kompetencje miękkie. Zarządzanie w przedsiębiorstwie wiąże się z pracą z ludźmi, z którymi wspólnie realizujemy założone cele projektowe i wdrażamy strategiczne rozwiązania. Już w trakcie nauki studenci zdobywają umiejętności typowe dla przedsiębiorcy czy menadżera, takie jak zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, inicjowanie procesu zmiany, w tym przygotowanie do niej liderów i zespołów, realizowanie oraz monitorowania jej przebiegu, obniżanie oporu przeciwko zmianom, planowanie procesów, a także umiejętności prezentacji oraz zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.

Studia powinny przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy i wpłynąć pozytywnie na ich konkurencyjność. Warto podkreślić, że program na kierunku „Innowacje i Przedsiębiorczość” zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia, oparte ściśle o aktualne oczekiwania rynku pracy, a jego wytyczne zostały zbudowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zarządzanie – kierunek przyszłości?

Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarczo – społeczna związana również z bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią utrudnia nam przewidywania, jak będzie wyglądała przyszłość za dziesięć czy piętnaście lat. Podobnie jest z zawodami. To, co dziś uważamy za odległe w czasie opowieści futurologiczne, może zupełnie zmienić nowe odkrycie dokonane już jutro. Natomiast, to wszystko nie zmienia faktu, że są potrzebne umiejętności i kompetencje, aby ten „świat jutra” lepiej rozumieć i lepiej w nim działać. Dr Piotr Gołaszewski zauważa, że „Ostrze tej specjalności wycelowane jest w dwa, główne działania. Tworzenie trwałych zmian, także innowacyjnych, w wielu obszarach działającej organizacji. Po drugie, pełne przygotowanie do założenia i poprowadzenia własnego biznesu”.

Dlaczego tak istotne jest, że pierwszy rok zarządzania i ekonomii jest dla wszystkich, a po nim student wybiera specjalizację, która najbardziej mu odpowiada? Młody człowiek rozpoczynając studia dysponuje różnym doświadczeniem i poziomem wiedzy. Wybór odpowiedniej dla siebie specjalizacji wymaga czasu. Dlatego program obejmuje obszar ogólny, kierunkowy i specjalizacyjny. Dr Piotr Gołaszewski mówi: „Pozwala nam to zdobyć solidne podstawy i usystematyzować wiedzę potrzebną na dalszych etapach nauki. Studia powinny dawać przestrzeń do mądrego wyboru specjalizacji. Studenci mogą zweryfikować swoje wyobrażenia i nadzieje w ramach realizowanych przedmiotów, a także skonsultować swoje wątpliwości z doświadczonymi wykładowcami”.

Jeśli zdobędziemy fundamentalną wiedzę, jak funkcjonuje gospodarka czy firma, będzie nam łatwiej zrozumieć meandry i szczegóły na kolejnych etapach kształcenia. Ekonomia i zarządzanie to ogromne, fascynujące przestrzenie wiedzy, ale nie wszyscy interesujemy się wszystkim. Temu właśnie służy wybór specjalizacji. Gdy zaczynamy czuć, że ten obszar jest „bardziej dla nas” – szukajmy dziedziny, która odpowiada naszym zainteresowaniom i potrzebom. Odpowiednie przygotowanie jest zatem kluczem do samodzielnego oraz przedsiębiorczego działania, jako partner zarządzający, w przejętej firmie rodzinnej czy w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach firm i korporacji.

Pamiętajmy, że pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji i poza nią. Możemy rozwinąć lub zarządzać zmianą w istniejącej firmie, założyć własną działalność czy podjąć pracę w firmie doceniającej pro-aktywność i przedsiębiorczość np. na stanowisku partnera, doradcy lub menadżera projektów. 
 

Powiązane artykuły

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ZAPRASZA

POZNAJ OFERTĘ EDUKACYJNĄ 2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty na Uczelni Łazarskiego - 20 lipca 2024

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów, ale nie wiesz jaki kierunek wybrać?

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uczelni Łazarskiego 8 lipca 2023 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów, ale nie wiesz jaki kierunek wybrać?

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+

w dyscyplinie nauki prawne

czytaj dalej

Lekarski Egzamin Końcowy – studenci Uczelni Łazarskiego osiągnęli drugi najlepszy wynik w Polsce

Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce.

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż.

czytaj dalej

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

czytaj dalej

Dzień otwarty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego - 22 maja 2022 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku lekarskim lub pielęgniarstwie? Chcesz zobaczyć, w jakich warunkach zdobywają wiedzę i umiejętności nasi studenci? A może masz pytania dotyczące procesu rekrutacji?

czytaj dalej

Rekrutacja na kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego zakończona

Uczelnie kształcące w Polsce przyszłych lekarzy na brak kandydatów na studia nie narzekają. Z danych rekrutacyjnych wynika, że medycyna jest wciąż w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów na polskich uczelniach.

czytaj dalej

Microsoft Copilot, czyli jak AI zmieni codzienny workflow w Microsoft 365

Microsoft Copilot to innowacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zmienia sposób, w jaki firmy na całym świecie realizują swoje zadania w ramach pakietu Microsoft 365. Według raportu Microsoft "The Future of Work", aż 70% wczesnych użytkowników Copilot zgłasza wzrost produktywności, a 68% odnotowuje znaczącą poprawę jakości swojej pracy. Warto bliżej przyjrzeć się temu narzędziu i zrozumieć, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie go do w firmie.

czytaj dalej

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego

najwyższa liga krajowa

czytaj dalej

Dzień Otwarty na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

16 czerwca zapraszamy wszystkich zainteresowanych kierunkiem lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. W towarzystwie studentów-przewodników będziecie mogli zobaczyć, gdzie odbywają się zajęcia. Dowiecie się, jak wygląda studiowanie i będziecie mieli okazję porozmawiać z kadrą dydaktyczną.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane