Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Znamy wyniki matur 2023!

Czy dobrze zdany egzamin dojrzałości jest konieczny, aby dostać się na studia za granicą?

Siódmego lipca ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 84,4 proc. absolwentów i absolwentek szkół średnich – 6,2 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Jakie znaczenie mają pozytywne wyniki dla polskich maturzystek i maturzystów, którzy planują wyjechać na studia za granicę? Czy zagraniczne uczelnie biorą pod uwagę wynik z polskiego egzaminu dojrzałości w procesie rekrutacji?

W przypadku większości polskich uniwersytetów rezultat osiągnięty na maturze stanowi główny czynnik brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia. Jeśli chodzi o uczelnie zagraniczne, wymogi różnią się w zależności od kraju, do którego się aplikuje.

Wyniki z egzaminu dojrzałości mają kluczowe znaczenie dla absolwentów i absolwentek szkół średnich chcących podjąć studia w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Dla odmiany, aby dostać się na uczelnie we Włoszech, trzeba zwykle podejść do egzaminu wstępnego i to jego wynik decyduje o losach kandydatów i kandydatek.

Matura a studia za granicą

Absolwenci i absolwentki liceów i techników chcący podjąć studia humanistyczne za granicą przeważnie nie muszą zdawać konkretnych przedmiotów na maturze. W procesie rekrutacji brane pod uwagę są np. wyniki z trzech wybranych rozszerzeń. Wyjątek stanowią kierunki związane z językami obcymi, takie jak lingwistyka czy filologia, w przypadku których często wymagana jest matura rozszerzona z danego języka.

W procesach rekrutacyjnych na kierunki ścisłe, wymogi stawiane aplikantom i aplikantkom są bardziej szczegółowo opisane. Osoby kandydujące na studia związane z medycyną muszą w większości przypadków przedstawić wynik z rozszerzonej matury z matematyki, chemii czy biologii. Aby zostać przyjętym na kierunki inżynieryjne, najczęściej trzeba przystąpić do egzaminu dojrzałości z fizyki. Wynik z rozszerzonej matematyki jest też brany pod uwagę w rekrutacji na kierunki związane z biznesem i zarządzaniem, które cieszą się największą popularnością wśród Polek i Polaków wyjeżdżających na studia za granicę. Dobre zdanie egzaminu z rozszerzonej matematyki skutkuje również przyznaniem dodatkowych punktów w rekrutacji na dowolny kierunek i uczelnię w Irlandii.

Proces selekcji kandydatów i kandydatek na uczelnie zagraniczne różni się od tego obowiązującego w naszym kraju. Kryteria są uzależnione od wymagań aplikacyjnych obowiązujących na uniwersytetach wybranego kraju. Zazwyczaj nie stosuje się praktyki mnożenia wyników, nie przypisuje się egzaminom z danych przedmiotów określonych wag. Wiele uczelni zagranicznych bierze pod uwagę wyniki z matury rozszerzonej, jednak w rekrutacji na niektóre uniwersytety liczy się średnia ze wszystkich egzaminów, również z tych na poziomie podstawowym. Istnieją również uczelnie, które wymagają jedynie zdania matury i nie biorą pod uwagę jej wyniku – komentuje ekspert Elab, Joanna Adamiak.

Niepowodzenie w rekrutacji na studia… co dalej?

Jeśli kandydatowi lub kandydatce na studia zagraniczne nie uda się dostać na wymarzony kierunek, może on lub ona, poza pewnymi wyjątkami, ponowić aplikację. Nie gwarantuje to jednak sukcesu. Czasami najlepszym rozwiązaniem okazuje się zrobienie sobie roku przerwy w edukacji. Czas ten warto wykorzystać na uzupełnienie swojego curriculum. Można odbyć staż, wolontariat, czy wziąć udział w międzynarodowych projektach. Wszystko to może pozytywnie wpłynąć na decyzję uczelni w następnym roku.

W przypadku niektórych kandydatów i kandydatek konieczne może okazać się ponowne przystąpienie do matury bądź egzaminu wstępnego na daną uczelnię. Warto wykorzystać gap year, aby się do nich dobrze przygotować. Rekomendujemy również uczestnictwo w specjalnych kursach, które mogą pomóc maturzystkom i maturzystom w poprawieniu ich wyników z egzaminów – dodaje Joanna Adamiak.

Gdzie wciąż można aplikować?

Pomimo, że terminy aplikacji na uczelnie zagraniczne kończą się na przełomie czerwca i lipca, wciąż można wziąć udział w rekrutacji na niektóre kierunki studiów m.in. w Niderlandach czy Wielkiej Brytanii. Terminy składania aplikacji zależne są od uniwersytetu. Na nauki stosowane wykładane na niderlandzkich uczelniach rekrutacja jest otwarta do 1 lub 15 sierpnia. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane