Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zawody okręgowe 52. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zawody okręgowe 52. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostaną przeprowadzone 15 stycznia 2011 r. w auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ul. Strzegomskiej 55. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady jest „Sport w życiu społecznym”. Dolnośląska Szkoła Wyższa znalazła się w gronie 16 najlepszych uczelni publicznych i niepublicznych w kraju, tworzących Komitety Okręgowe Olimpiady, która w tym roku została objęta honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. W 2008 r. Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia zgodził się objąć honorowym patronatem zawody okręgowe Olimpiady we Wrocławiu.

Organizatorem zawodów II stopnia na szczeblu Okręgu Dolnośląskiego jest Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Komitet Okręgowy, reprezentowany przez prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza, Dyrektora IBiSM i Przewodniczącego Komitetu Okręgowego oraz dr. Adama Sokołowskiego, Zastępcę Dyrektora IBiSM i Sekretarza Komitetu Okręgowego, przeprowadzi kwalifikacje pisemne oraz ustne Olimpiady już po raz czwarty (począwszy od roku akademickiego 2007/2008).

W zawodach okręgowych weźmie udział 93 uczestników, którymi będą najlepsi uczniowie reprezentujący 48 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. Zwyciężyli oni w naszym regionie w zawodach I stopnia rozgrywanych na poziomie szkół średnich, przeprowadzonych w całym kraju 29 listopada 2010 r. Należy podkreślić, że corocznie na Dolnym Śląsku w zawodach Olimpiady bierze udział prawie 1500 uczniów z około 100 szkół. W zawodach III stopnia (centralnych) w Warszawie w dniach 12-13 marca 2011 r., w ramach tegorocznej edycji Olimpiady, nasz region będzie reprezentowało 9 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w trakcie zawodów okręgowych.

Wiedza wyłonionych reprezentantów z zakresu historii najnowszej, politologii i stosunków międzynarodowych wykracza znacząco poza poziom wymagany w szkołach średnich i jest powodem do dumy samych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Ich inteligencja, pracowitość i trud w zdobywaniu wiedzy zasługują na wyróżnienie i szacunek. Na najlepszych Dolnoślązaków uczestniczących w zawodach centralnych Olimpiady w Warszawie czekają nie tylko nagrody rzeczowe i pieniężne, ale przede wszystkim możliwość wygrania indeksów na wybrane kierunki i uczelnie w kraju.

W poprzednich latach dwoje Posłów do Parlamentu Europejskiego z Wrocławia – Lidia Geringer de Oedenberg oraz Jacek Protasiewicz byli fundatorami nagród w postaci wyjazdów dla najlepszych uczniów do Brukseli.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zawodach okręgowych we Wrocławiu mogą uczestniczyć również uczniowie niepełnosprawni, dla potrzeb których dostosowane są sale, aula oraz biblioteka w budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 55.

Więcej na: www.dsw.edu.pl

Kontakt

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
tel. 71 355-17-43, fax. 71 359-53-09
e-mail: ibism@dswe.pl

dr hab. prof. DSW Piotr Mickiewicz, Przewodniczący Komitetu Okręgowego
dr Adam Sokołowski, Sekretarz Komitetu Okręgowego



 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane