Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie ZAPRASZA

na studia II stopnia z podyplomowymi

Studia magisterskie z podyplomowymi

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych. Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dwoma dyplomami Wyższej Szkoły Bankowej.

Dwa dyplomy w dwa lata

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy. Płacisz tylko jedno czesne, które jest korzystniejsze cenowo niż wybór tych studiów każdych z osobna.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

Studia II stopnia z podyplomowymi

Kierunek: Administracja
Niestacjonarne
od 370 zł

Specjalności do wyboru na tym kierunku:

Planowanie i nadzorowanie projektów ekologicznych w administracji publicznej
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Zarządzanie projektem

Zarządzanie w administracji publicznej
Stacjonarne Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Studia menedżerskie

Kierunek: Ekonomia
Niestacjonarne
od 480 zł

Specjalności do wyboru na tym kierunku:

E-Biznes
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Studia menedżerskie

Narzędzia IT do analiz projektów biznesowych
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Zarządzanie projektem

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Psychologia zarządzania

Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Niestacjonarne
od 490 zł

Specjalności do wyboru na tym kierunku:

Analityka rynku finansowego
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Controlling i audyt wewnętrzny

Finanse i podatki
Niestacjonarne
Kierunek studiów podyplomowych:   Kadry i płace
 

Powiązane artykuły

Dlaczego warto być studentem

Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

czytaj dalej

Studiuj za darmo!

Stypendia i zniżki Wyższej Szkoły Bankowej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane