Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wychowanie fizyczne

nowy kierunek studiów na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach

Kandydacie! Na naszej Uczelni powstał nowy kierunek kształcenia – wychowanie fizyczne. Będą to studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Profesjonalna kadra dydaktyczna pomoże ci zgłębić wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.


Inne atuty

Będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie, odbywając praktyki Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Dodatkowo po ukończeniu studiów będziesz mógł się wykazać znajomością wybranego języka obcego na poziomie B2, co umożliwi ci podjęcie pracy także za granicą.

Zdobyte na tym kierunku kwalifikacje pozwolą ci w przyszłości osiągnąć zawodowy sukces!


Co możesz robić po studiach?

Ukończenie kierunku przygotuje cię do:

  • podjęcia pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia,
  • prowadzenia innych zajęć ruchowych,
  • pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp.,
  • pracy w jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Zasady kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne:

  • jeden przedmiot maturalny spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka, język polski

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne:

  • rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc

Ważne!

Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane