Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wybierz dobrze! 15-17 marca Targi Edukacyjne, Poznań

Wybór szkoły, kierunku kształcenia nie jest łatwy. Aby podjąć dobrą decyzję trzeba zebrać wiele informacji. Idealnym miejscem do ich zdobycia są marcowe Targi Edukacyjne w Poznaniu. To właśnie na nich ponad 300 instytucji i szkół z Polski i zagranicy przedstawi swoją ofertę edukacyjną.

Wśród wystawców będą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, policealne, językowe oraz szkoły wyższe.

Na wspólnym stoisku „Akademicki Poznań” zaprezentują się wszystkie poznańskie uczelnie publiczne. Ich ofertę dopełnią szkoły prywatne. Do podjęcia nauki w innych miastach Polski zachęcać będą wyższe szkoły m.in.: z Warszawy, Torunia, Olsztyna, Zielonej Góry , Wrocławia, Gdyni.

Na targach zorientować się będzie można w możliwościach podjęcia nauki za granicą.

Już dziś wiadomo, że w targach wezmą udział szkoły m.in.: z Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii. Przedstawią one wszechstronne programy studiów dotyczące zarówno nauk ścisłych , takich jak np. chemia, informatyka, nauk ekonomicznych i medycznych, jak i sztuki czy muzyki. W ofercie szkół zagranicznych znaleźć będzie można propozycje edukacji nie tylko w kraju, który reprezentują te szkoły, ale również w Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Na stoisku British Council można będzie porozmawiać z przedstawicielami 12 brytyjskich uczelni i prywatnej szkoły z internatem o warunkach uczenia się w Wielkiej Brytanii, uzyskać informacje o egzaminach IELTS (koniecznych do ubiegania się o miejsce na uczelniach Zjednoczonego Królestwa), a także o kursach językowych prowadzonych przez British Council w Polsce.

Absolutną nowością tegorocznych targów będzie Aleja Odkrywania Talentów - miejsce, w którym można rozpoznać swoje zdolności, skorzystać z porad psychologiczno-pedagogicznych, sprawdzić swoje umiejętności na stanowiskach interaktywnych, a także zweryfikować swoje predyspozycje artystyczne, m.in. dzięki możliwości przedstawienia prac i porozmawiania o nich z pracownikami poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Szczególną przestrzenią będzie Aleja Zawodów , gdzie swoje umiejętności zaprezentują uczniowie poznańskich szkół zawodowych m.in.: gastronomicznej, budowlanej, elektrycznej, poligraficznej.

Ciekawie zapowiada się również tegoroczne Eko Forum, na którym będą prezentacje, warsztaty, prelekcje i konkursy poświęcone ochronie środowiska, przygotowane przez instytucje zajmujące się edukacją ekologiczną.

Warto również zwrócić uwagę na ekspozycje Salonu Wyposażenia Szkół, na którym prezentowane są m.in.: możliwości wykorzystywania do nauki nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zastosowania w edukacji różnorodnych pomocy usprawniających naukę, materiały szkolne i biurowe, a także polska i zagraniczna oferta turystyczna adresowana do młodych ludzi.

Zdobytej na targach wiedzy nie znajdzie się w żadnym informatorze , ani Internecie. To tu każdy odwiedzający będzie mógł osobiście porozmawiać z nauczycielami, uczniami, poznać ofertę edukacyjną i dopytać się o warunki nauki, o kolejne etapy edukacji czy możliwości znalezienia pracy.
Takiej szansy nie można przegapić!
Bliższe informacje o targach na www.edukacja.mtp.pl

Targi Edukacyjne to wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tym samym czasie i miejscu odbywać się będą XII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży.

www.edukacja.mtp.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane