Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wspólne szkolenia górskich służb ratowniczych z Polski i Słowacji

Dwa dni szkoleń praktycznych, wzrost jakości wykonywanych usług, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach polsko-słowackich. Rusza projekt edukacyjny dla górskich służb ratowniczych prowadzony przez Akademię WSB we współpracy z Uniwersytetem Żylińskim.

Tylko w ubiegłym roku Tatry odwiedziło blisko 3,5 mln turystów. W tym roku góry są jeszcze bardziej popularne - nad morzem zniechęcają wysokie ceny, a wyjazd zagraniczny w czasie pandemii dla niektórych może być stresujący. Wiele osób niestety nie zdaje sobie sprawy, że wyprawy w góry to rekreacja, która może nieść ona ze sobą zagrożenia dla życia i zdrowia. Część z nich nie ma należytego szacunku do gór i to właśnie ich ratują służby. Przez to pasmo górskie przebiega granica międzynarodowa i dlatego współpraca oznacza lepszą koordynacje działań. Każdego roku o bezpieczeństwo turystów dbają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowemu (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Ze względu na specyfikę ratownictwa górskiego wzrasta potrzeba i konieczność podejmowania wspólnych działań także ze słowackimi służbami ratowniczymi - Horska Záchranna Služba (HZS). 

– Z uwagi na tę międzynarodową współpracę służb zainicjowaliśmy projekt „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji”. W działania włączył się także Uniwersytet Żyliński. Wspólne szkolenia dla ratowników z Polski i Słowacji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach. Chcemy podnosić kompetencje uczestników projektu, co przełoży się na wzrost jakości wykonywanych usług na polsko-słowackim obszarze pogranicza. Będzie to możliwe poprzez praktyczne szkolenia edukacyjne, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, oraz materiały powstałe jako rezultat tego projektu – mówi dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB, jeden z koordynatorów projektu. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca bieżącego roku w Korbielowie.  Działania edukacyjne są skierowane do służb ratownictwa górskiego lub jednostek samorządu terytorialnego leżących na terenach górskich, jak również do innych organizacji publicznych świadczących na rzecz samorządów usługi w zakresie pogotowia górskiego w formule wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

Tematyka szkoleń:

  • ewakuacja w trudnych warunkach w terenie,
  • warunki nielotne dla lotniczego pogotowia ratunkowego,
  • akcje poszukiwawcze na terenach górskich.

Projekt „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” zakończy wspólna konferencja organizowana przez Akademię WSB i Uniwersytet Żyliński. Jej efektem będzie publikacja, która będzie służyła jako materiał edukacyjny dla ratowników z Polski i Słowacji.

Więcej informacji o projekcie: www.wsb.edu.pl/mredu 

Działania edukacyjne dla ratowników to kolejny już projekt realizowany wspólnie przez Akademię WSB i Uniwersytet Żyliński. W pierwszej połowie czerwca bieżącego roku obie uczelnie prowadziły szkolenia w ramach „EduOSP: Projekt edukacyjny dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”. W ramach szkoleń odbyła się wymiana dobrych praktyk oraz analiza porównawcza aktów prawnych dla strażaków OSP oraz jednostek odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie.  

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane