Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WIT zaprasza na 3 - letnie studia I stopnia kierunek Administracja - projekt dofinansowany z funduszy UE

Zostań naszym studentem! WIT zaprasza na 3 - letnie studia I stopnia kierunek Administracja - projekt dofinansowany z funduszy UE 40 miejsc dofinansowywanych - dzięki dotacji czesne tylko 240 zł miesięcznie Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 12 marca 2011 Zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w sesjach dwudniowych: sobota, niedziela

CEL STUDIÓW
* zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego
* uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu elektronicznej administracji
* poznasz nowoczesne techniki negocjacji
* zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania sektorem publicznym, nauk o prawie i administracji oraz finansach publicznych
* poznasz metody nowoczesnej organizacji pracy administracyjnej, będziesz umiał zastosować ją w praktyce

KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH
* specjalistą w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
* pracownikiem organizacji społecznych, organizacji samorządu gospodarczego lub zawodowego
* specjalistą zatrudnionym w firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego, a także w instytucjach niepublicznych

zarejestruj się "on-line" (od 17 stycznia 2011 r.)

lub przyjdź do biura rekrutacji,

gdzie zapoznasz się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w roku akademickim 2010/2011 oraz pobierzesz stosowne dokumenty.

Kandydaci na studia
powinni składać dokumenty w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni,
ul. Newelska 6, pok. 226.

Biuro Rekrutacji:
telefon: 22 3486 544
e-mail: rekrutacja@wit.edu.pl
fax: 22 3486 545

Godziny pracy Biura Rekrutacji:
poniedziałek 8:30 - 16:00
wtorek 8:30 - 16:00
środa 8:30 - 16:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 8:30 - 16:00
sobota 9:00 - 15:00

Informacje dotyczące kierunku administracja można uzyskać również w dziekanacie Wydziału ITZ tel. 22 3486536
e-mail: d.zarzadzania@wit.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane