Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warsztaty krytyki teatralne GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ

Jeśli masz od 15 do 25 lat, lubisz teatr i chciałbyś podszkolić się w mówieniu i pisaniu o nim, te zajęcia są dla Ciebie!

W czasie kilkudziesięciu godzin w weekendy kwietnia i maja 2018 roku doświadczeni krytycy pomogą Ci w opanowaniu umiejętności opisywania spektakli, spojrzenia na grę aktorską, reżyserię, scenografię i pozostałe elementy sceniczne. Pogłębisz swoją wiedzę o sztuce teatralnej i poznasz zasady recenzowania jej.

Koncepcja warsztatów nie zakłada „sztuki dla sztuki”. Warsztaty będą ukierunkowane na wymierny rezultat, jakim jest przygotowanie przekazów krytycznych przez uczestników oraz publikację ich w mediach organizatora.

Warsztaty krytyki teatralnej to nowa propozycja z dziedziny krytyki sztuki dla młodzieży organizowana przez Gdyńską Szkołę Filmową.

Koszt uczestnictwa w całości Warsztatów:
100 zł

Miejsce:
Gdyńskie Centrum Filmowe

Rekrutacja:
prześlij do 25 marca 2018 roku swoje imię nazwisko, datę urodzenia i krótki (max 2 strony) tekst o wybranym spektaklu (np. recenzję czy omówienie spektaklu Teatru TV [są na YouTube]) na adres: a.kaminski@festiwalgdynia.pl

Producent projektu: Jarosław Wojciechowski
Producent wykonawczy: Adam Kamiński
Produkcja: Centrum Kultury w Gdyni, Gdyńska Szkoła Filmowa
Współpraca medialna: kwartalnik artystyczny „Bliza” 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie