Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Udane XVII Poznańskie Targi Edukacyjne

[b]Poznańskie Targi Edukacyjne[/b] to miejsce szerokiej prezentacji oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych szkół oraz placówek dydaktycznych na różnych poziomach nauczania. Jest to największe wydarzenie o tym charakterze w Polsce. W 2013 roku wzięło w nim udział [b]300 wystawców[/b], a z ich ofertą zapoznało się [b]37 tys osób[/b]. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej był zorganizowany w ramach tych targów Salon Wyposażenia Szkół.

Ekspozycję Targów Edukacyjnych usytuowano w trzech pawilonach połączonych Aleją Lipową, w której zaaranżowano specjalną scenę. Pasaż ten miał charakter parkowej alei. Na scenie odbywały się występy artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych, odgrywano scenki i pokazy mające uzmysłowić oglądającym je jak wiele różnych możliwości daje edukacja w określonych placówkach. Przeprowadzano tam nawet eksperymenty naukowe. Wszystko to służyło promocji szkół, wzbudzaniu zainteresowania programem i przyciągnięciu jak największej liczby osób na stoisko targowe. A w pawilonach na odwiedzających czekali, nieomalże wszystkowiedzący o swojej szkole, uczniowie i nauczyciele. I właśnie te bezpośrednie rozmowy były niezmiernie cenne dla zainteresowanych dalszą nauką. „ Podczas rozmów na stoiskach od razu można wyczuć nastrój i atmosferę panującą na uczelni. Łatwo można porównać warunki nauki w różnych szkołach, skonfrontować zebrane wcześniej informacje. Fakt, że tak entuzjastycznie jesteśmy zachęcani do studiowania mobilizuje mnie do intensywnej nauki.” – powiedział Kuba tegoroczny maturzysta z Poznania.

Studia bez granic

W pawilonie poświęconym prezentacji szkół wyższych swoją ofertę przedstawiło 60 uczelni z Polski i z zagranicy. Na specjalnie zaaranżowanej ekspozycji „Akademicki Poznań” można było uzyskać informacje o programach nauczania prawie wszystkich publicznych poznańskich szkół wyższych. Niesłabnącym od lat zainteresowaniem cieszyły się znane, renomowane uczelnie, jak np. Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Ekonomiczny.

Po sąsiedzku usytuowane stoiska prywatnych szkół przyciągały specjalnymi, nietypowymi prezentacjami, podczas których studenci demonstrowali już nabyte umiejętności, czy np. zachęcali do wspólnych rozgrywek gier komputerowych. Część ze szkół swoje targowe wystąpienia łączyła z „Dniami otwartymi”. Zainteresowani mogli porozmawiać na targach z uczniami i wykładowcami i jeszcze tego samego dnia obejrzeć uczelnię. O przyszłych studentów zabiegały szkoły wyższe nie tylko z Poznania ale z : Gdańska, Gdyni, Katowic, Olsztyna, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry. Wiele spośród nich kusiło maturzystów nowymi, ciekawymi i oryginalnymi kierunkami studiów lub renomą wysokiej jakości specjalizacji. Aleksander Anikowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wychwalał konserwację zabytków i jednocześnie starał się zainteresować młodych ludzi zupełnie nowym kierunkiem związanym z kulturą państw bałtyckich.

Do świata w wymiarze 3D zapraszała Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy, której rektor prof. dr hab. Andrzej Eliasz twierdzi, że „ W epoce okularów 3D szkiełko i oko to za mało, aby zrozumieć świat. SWPS dostrzega i tłumaczy nowe wymiary rzeczywistości społecznej ”.

Targowa promocja uczelni przynosi konkretne korzyści. Paweł Łojewski z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, biorący już po raz trzeci udział w targach powiedział. „Na naszej uczelni prowadzimy statystykę rejestracji kandydatów na studentów. Jeszcze trzy lata temu nie było wśród nich żadnego Wielkopolanina. Odkąd tu przyjeżdżamy, z roku na rok rośnie liczba chętnych z Poznania i okolic. Szczególnie interesuje ich nauka na wydziale lekarskim, weterynarii, ale nie tylko. Udzielamy tu wielu szczegółowych informacji, bardzo często pytający już wiele wiedzą o naszej uczelni, zależy im na dodatkowych wyjaśnieniach”. Dziś młodzi ludzie coraz bardziej chcą się wyrwać z domu i spróbować dorosłego, studenckiego życia toteż stoiska wyższych szkół spoza Poznania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas tegorocznych targów bardzo interesującą ofertę przedstawiły również uczelnie z zagranicy z: Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. W ich ofercie znaleźć można było propozycje edukacji nie tylko w kraju, który reprezentują te szkoły, ale również w Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Zagraniczne propozycje edukacji spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi. „Na stoiskach naszych 12 brytyjskich uczelni i jednej prywatnej szkoły był ciągły ruch. Młodzi ludzie dopytywali się nie tylko o kierunki nauki, ale również o warunki nauki w Wielkiej Brytanii, o możliwości zdawania egzaminu IELTS koniecznego w przypadku ubiegania się o miejsce na uczelniach Zjednoczonego Królestwa. Było więc dużo pracy i większość brytyjskich uczestników była zmęczona, ale jednocześnie bardzo zadowolona z udziału w tragach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również nasze stoisko promujące naukę języka angielskiego wśród dzieci oraz specjalnie dla nich przygotowane warsztaty językowe „ Tell me a story”. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu, z jakim impreza została zorganizowana i spokoju, z jakim pracownicy targów radzili sobie z tysiącem nagłych spraw, które przy tak dużych imprezach są nieuniknione. Targi w Poznaniu to bardzo ciekawe wydarzenie. Jesteśmy bardzo zainteresowani udziałem w przyszłorocznych targach” powiedziała Dorota Kraśniewska z British Council.

Wiele dróg kształcenia

Nie mniej barwna i ciekawa była tegoroczna oferta szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i zespołów szkół.
Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły młodzi ludzie mogli nie tylko szczegółowo zapoznać się z programem nauczania, ale także osobiście porozmawiać z uczęszczającymi do nich uczniami i przyszłymi nauczycielami. Na stoiskach targowych było gwarno i wesoło. Uczniowie prześcigali się w pomysłach i podawali tysiące powodów, dla których warto wybrać ich szkołę. W specjalnych strojach rozdawali ulotki i zachęcali do rozmowy. Nawet sam Karol Marcinkowski namawiał do podjęcia nauki w liceum swojego imienia. Z kolei Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Poznania postawił na nowoczesną naukę, nowe technologie w nauczaniu, czyli cyfrową szkołę i tym przyciągał uwagę. Zainteresowanych nie brakowało także na stoiskach szkół policealnych, gdzie można było poddać się zabiegom kosmetycznym, czy wziąć udział w przyspieszonym kursie pierwszej pomocy.

Hitem targowym była Aleja Odkrywania Talentów – miejsce, w którym można było sprawdzić swoje zdolności. Predyspozycje plastyczne weryfikowane były podczas warsztatów prowadzonych przez kadrę i uczniów poznańskiego Liceum Plastycznego, jak również na korektach zorganizowanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Z kolei umiejętnościami logicznego myślenia można było się wykazać biorąc udział w różnych grach np. : sudoku, bierki. Przyciągały również gry sprawnościowe - chłopcy i dziewczynki z wielkim zapałem kręcili hula-hop. Wiele działo się w Alei Zawodów, na której uczniowie szkół zawodowych chwalili się swoimi umiejętnościami, a obecni wśród nich adepci szkół gastronomicznych częstowali przez siebie przyrządzonymi smakołykami. Na targach podkreślano wagę i znaczenie edukacji ekologicznej. W specjalnej przestrzeni Eko-Forum wzięły udział instytucje propagujące ekologię. Oto jak targi ocenił Rafał Śniegocki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu „Tegoroczna edycja Targów Edukacyjnych była wyjątkowa udana pod wieloma względami. Olbrzymia frekwencja i bardzo duże zainteresowanie ze strony kadry nauczycielskiej to dobry prognostyk na przyszłość, otwierający przed nami wiele rozwiązań i kierunków współpracy. Nawiązaliśmy bardzo dużo nowych kontaktów z nauczycielami i metodykami praktycznie z całego regio”.

Nowoczesna nauka

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii zmienia szkołę, zmienia styl pracy w niej. Na Salonie Wyposażenia Szkół zaprezentowano m.in.: możliwości wykorzystywania do nauki nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zastosowania pomocy usprawniających naukę, materiały szkolne i biurowe, a także polską i zagraniczną ofertę turystyczną adresowaną do młodych ludzi. Pokazano różne przykłady zastosowań nowoczesnych technologii na różnych etapach edukacji. Tablice interaktywne, projektory jak magnes przyciągały na stoiska zarówno dzieci, młodzież jak i nauczycieli , czy zainteresowanych nowymi metodami nauki rodziców. Magdalena Maćkowiak z wydawnictwa Juka powiedziała: „Zainteresowanie naszą ekspozycją na targach jest bardzo duże. Przygotowaliśmy wspólne wystąpienie: wydawnictwo Juka i firma Manta S.A. Prezentujemy rozwiązania przeznaczone dla edukacji wczesnoszkolnej. Pokazujemy podręczniki elektroniczne i możliwości wykorzystania ich w praktycznej nauce dziecka w szkole, domu oraz poprzez zabawę przy zastosowaniu tabletów. Zorganizowaliśmy na stoisku mini szkołę. I właśnie tu zastosowanie nowych technologii poddajemy praktycznej ocenie dzieci i nauczycieli. Na targach wyraźnie widzimy jak dobra jest nasza propozycja - dorośli są zachwyceni naszymi podręcznikami i możliwościami, jakie daje zastosowanie do nauki tabletów, dzieci zaś są tak bardzo zainteresowane, że trudno je oderwać od nauki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w targach. Dzięki dużej frekwencji zwiedzających mieliśmy możliwość pokazania naszych rozwiązań wielu ludziom”. Dużą liczbę odwiedzających targi, ich zainteresowanie ekspozycją podkreślało wielu wystawców. „W ubiegłym roku przyjechałem na Targi Edukacyjne jako zwiedzający. Zachwyciłem się nimi, tym że są tak duże, że tak wiele osób je odwiedza, że to prawdziwa profesjonalna impreza. W tym roku przyjechałem już jako wystawca i jestem bardzo zadowolony. Ofertą turystyczną Filmparku Babelsberg z Poczdamu jest zainteresowanych wiele osób. Wszystko wskazuje na to, że będą to dla mnie udane targi i w 99 % jestem przekonany, że przyjadę na kolejną ich edycję za rok.” powiedział Michał Rydz z Fimpark Babelsberg GmbH.

Konferencje

Targi Edukacyjne, choć skierowane przede wszystkim do uczniów szukających kolejnego etapu edukacji, gromadzą również wielu nauczycieli, pracowników oświaty, osoby które są odpowiedzialne za edukację. Dzieje się tak w znacznym stopniu dzięki bardzo ciekawym i wartościowym konferencjom organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który w tym roku przygotował ich aż 19. Podczas tegorocznych targów odbyła się również pierwsza w Polsce konferencja „Google for Education Poznań Summit”. W sumie w organizowanych podczas targów konferencjach wzięło udział blisko 1200 osób.

Największy sukces targów jest wtedy ,gdy zarówno wystawcy, jak i odwiedzający targi są zadowoleni z wydarzenia i jeśli i jednym i drugim obecność na targach przyniosła konkretne korzyści. Z impresji potargowych uczestników wynika, że XVII Targi Edukacyjne, będące wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, zakończyły się sukcesem. W tym roku, w tym samym czasie i miejscu, co Targi Edukacyjne odbywały się również XII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów Edukacyjnych w Poznaniu, które odbędą się w dniach 21- 23 lutego 2014 roku.

www.edukacja.mtp.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane