Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+

w dyscyplinie nauki prawne

W ramach ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ i ma aktualnie status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne.

Kategoria naukowa A+ (poziom wiodący w skali kraju) została przyznana Uczelni Łazarskiego przez ministra edukacji i nauki na podstawie kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzanej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jednostki te porównywane są na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego poziom naukowy, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływu działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kategoria A+ została przyznana uczelni na podstawie oceny działalności naukowej w latach 2017-2021 na okres następnych czterech lat (2022-2025).

Prestiżową kategorię A+, oznaczającą poziom wiodący, otrzymują nieliczne jednostki  spełniające wymagania kategorii A w swojej dyscyplinie naukowej, które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem i międzynarodowym zasięgiem badań . 

Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemi nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja oraz ubiegać się o wysokie środki na badania naukowe – powiedziała dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.  

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Badania naukowe prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i w ramach międzynarodowych zespołów badawczych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz dbałość o rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy z biznesem i w biznesie. Niezwykle ważnym punktem naszej strategii rozwoju jest umacnianie naszej pozycji silnego i rozpoznawalnego ośrodka naukowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W planach na najbliższe lata mamy między innymi rozwój w kierunku prawa ochrony zdrowia, sztucznej inteligencji oraz IT, a także kontynuację rozwoju oferty związanej z lotnictwem - dodaje dr hab. Anna Konert.

Uczelnia Łazarskiego została wysoko oceniona we wszystkich czterech dyscyplinach, w których prowadzi działalność naukową:
- ekonomia i finanse (B+)
- nauki medyczne (B+)
- nauki o polityce i administracji (B+)
- nauki prawne (A+).

 


O Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego


Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego rozpoczął działalność w 1997 roku. Przez 25 lat wykształcił 8300 absolwentów, w tym ponad 6200 absolwentów prawa. Kluczowe dla jego rozwoju było połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Wydział jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Ważnym punktem przyjętej strategii działania wydziału są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa. Gwarancją sukcesu okazały się również unikalne i nowoczesne kierunki oraz specjalizacje pożądane wśród pracodawców i dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Rozwoj oferty dydaktycznej

Uczelnia Łazarskiego kształci nie tylko do tzw. zawodów togowych, lecz przygotowuje także absolwentów do specjalizacji i zawodów, które związane są z bardzo szybko następującymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Wydział dynamicznie rozwija ofertę przedmiotów, specjalizacji i kierunków na rynku lotniczym, IT, ochrony zdrowia czy w biznesie międzynarodowym.

Zajęcia na konwersatoriach i ćwiczeniach są coraz częściej „odwrócone”, tj. oparte na kazusach i przypadkach. Prowadzą je przygotowani do nich wcześniej studenci, a wykładowcy są moderatorami. Taki sposób prowadzenia zajęć pozwala studentom pozyskać dodatkową wiedzę oraz umiejętności miękkie.

Przy wydziale funkcjonują rady ekspertów złożone z szefów i partnerów polskich oraz zagranicznych kancelarii działających w Polsce, a zmiany koncepcji i programu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są z nimi konsultowane. W ten sposób wydział dba o jakość kształcenia, reagując na potrzeby rynku oraz analizując sektor usług prawnych.

Od kilku miesięcy pracujemy nad wprowadzeniem na naszym wydziale innowacyjnej metody nauczania problemowego, czyli PBL, dzięki której nasi studenci uczą się, jak stosować przepisy w praktyce. Chcemy, by nasz student był osobą wszechstronnie wykształconą, rozumiejącą współczesny świat, a po studiach stał się poszukiwanym na rynku pracownikiem. Dziś rola prawnika nie polega bowiem na tym, by gonić rzeczywistość, ale by ją przewidywać – dodaje Anna Konert. 

Kierunki studiów

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego studenci mogą podjąć studia jednolite magisterskie - Prawo (stacjonarne / niestacjonarne), studia I stopnia: Administracja (niestacjonarne), Law in International Relations and Business (stacjonarne) oraz Aviation Law and Professional Pilot Licence (stacjonarne), studia II stopnia: Prawo w biznesie (niestacjonarne) i nowy kierunek (od 2023/2024) Prawo w IT  (niestacjonarne).

Prawo w IT to kierunek studiów II stopnia dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT (Information Technology), czyli sektora Technologii Informacyjnej;  które zamierzają specjalizować się w pracy i obsłudze sektora nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house’ów, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.

Uruchomienie studiów jest związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wsparcie prawne dla firm dostarczających usługi, produkty i procesy z obszaru IT oraz software house’ów. Studenci zapoznają się z aspektami prawnymi nowych technologii, ale też własności intelektualnej, zarówno w firmach tworzących, jak i zamawiających oprogramowanie, opanują rozwiązania IC, a w szczególności blockchain, AI, BIG DATA, licencje open source i open content.

Badania na światowym poziomie

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania naukowe mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Rezultaty badań są publikowane w prestiżowych wydawnictwach (Routledge, Edward Elgar, Brill, Palgrave, czy Peter Lang) i międzynarodowych czasopismach naukowych. 

Efektem prowadzonych badań naukowych są również liczne wystąpienia pracowników wydziału podczas konferencji i seminariów naukowych w kraju i za granicą, a także intensywna współpraca naukowa z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego. 
 

Powiązane artykuły

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ZAPRASZA

POZNAJ OFERTĘ EDUKACYJNĄ 2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uczelni Łazarskiego 8 lipca 2023 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów, ale nie wiesz jaki kierunek wybrać?

czytaj dalej

Lekarski Egzamin Końcowy – studenci Uczelni Łazarskiego osiągnęli drugi najlepszy wynik w Polsce

Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce.

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż.

czytaj dalej

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

czytaj dalej

Dzień otwarty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego - 22 maja 2022 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku lekarskim lub pielęgniarstwie? Chcesz zobaczyć, w jakich warunkach zdobywają wiedzę i umiejętności nasi studenci? A może masz pytania dotyczące procesu rekrutacji?

czytaj dalej

Rekrutacja na kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego zakończona

Uczelnie kształcące w Polsce przyszłych lekarzy na brak kandydatów na studia nie narzekają. Z danych rekrutacyjnych wynika, że medycyna jest wciąż w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów na polskich uczelniach.

czytaj dalej

Microsoft Copilot, czyli jak AI zmieni codzienny workflow w Microsoft 365

Microsoft Copilot to innowacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zmienia sposób, w jaki firmy na całym świecie realizują swoje zadania w ramach pakietu Microsoft 365. Według raportu Microsoft "The Future of Work", aż 70% wczesnych użytkowników Copilot zgłasza wzrost produktywności, a 68% odnotowuje znaczącą poprawę jakości swojej pracy. Warto bliżej przyjrzeć się temu narzędziu i zrozumieć, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie go do w firmie.

czytaj dalej

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego

najwyższa liga krajowa

czytaj dalej

Dzień Otwarty na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

16 czerwca zapraszamy wszystkich zainteresowanych kierunkiem lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. W towarzystwie studentów-przewodników będziecie mogli zobaczyć, gdzie odbywają się zajęcia. Dowiecie się, jak wygląda studiowanie i będziecie mieli okazję porozmawiać z kadrą dydaktyczną.

czytaj dalej

Łazarski na XXI Festiwalu Nauki

Co Polacy mają wspólnego z dinozaurami, czy coś Ci grozi za zorganizowanie imprezy na Facebooku, jak choroby oczu artystów wpływały na ich twórczość? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz inne interesujące pytania, zapraszamy na Festiwal Nauki do Uczelni Łazarskiego. Spotkania odbędą się w dniach 25-29 września br.

czytaj dalej

„Festiwal rozwoju kariery”

Już 9 września 2017 r. odbędzie się II edycja „Festiwalu rozwoju kariery” – wyjątkowego dnia otwartego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Uczestników wydarzenia czeka dzień pełen inspirujących spotkań z ekspertami studiów podyplomowych Uczelni, którzy wygłoszą interesujące wykłady.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane