Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Turystyka lotnicza – gdzie wyszkolić kadry?

Rozwój lotniczego ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej coraz chętniej sięgającej po ten środek transportu powodują, że obszar organizacji ruchu powietrznego staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla młodych i ambitnych osób. Przewiduje się, że do 2035 roku ruch lotniczy na Polskich lotniskach zwiększy się czterokrotnie! To oznacza, że na naszym rynku pracy wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów związanych z obsługą ruchu lotniczego. Wychodząc naprzeciw tym prognozom [b]Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku[/b] otwiera nową specjalność: Turystyka lotnicza na kierunku Turystyka i rekreacja.

Studia na specjalności Turystyka lotnicza w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania portem lotniczym, obsługi naziemnej ruchu pasażerskiego, przepływu bagażu, infrastruktury transportu lotniczego, marketingu usług lotniczych oraz spedycji lotniczej czy dystrybucji imprez związanych z transportem lotniczym. To oznacza, że mamy szansę przygotować się profesjonalnie do zbliżającego się rozkwitu tej branży. Pytanie tylko, czy z tej szansy skorzystamy?

Kierunek → przyszłość
Żyjemy w społeczeństwie ambitnym i aktywnym zawodowo. To powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy za biurkiem, przed monitorami wszechobecnych komputerów, mając zarazem coraz mniej czasu na zadbanie o siebie, swoje zdrowie i sylwetkę. Co gorsze – w Polsce, podobnie jak w większości uprzemysłowionych krajów, obserwujemy typowe cechy starzejącego się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w stosunku do liczby osób młodszych. Powstaje zatem potrzeba tworzenia systemowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi aktywności zawodowej ludzi starszych,. Wkrótce jednak możemy mieć do czynienia z problemami zdrowotnymi coraz większej rzeszy pracowników.
Czy możemy temu jakoś zaradzić?

Fizjoterapia i Dietetyka – kierunki z przyszłością w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Z odpowiedzią przychodzą nam prężnie rozwijające się dziedziny: fizjoterapia, dietetyka. Od lat znana jest prawda, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Warto zatem już dziś pomyśleć o swojej przyszłości, aby lepiej się do niej przygotować. Czy jednak nie zabraknie nam specjalistów, kiedy wszyscy będą potrzebowali pomocy?
Aby tego uniknąć Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na wydziale Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia poszerza swoją ofertę o dwa nowe kierunki: Fizjoterapię i Dietetykę. W ramach kierunku Fizjoterapia powstały takie specjalności jak: Fizjoterapia kliniczna, Rehabilitacja - opiekun medyczny, Odnowa biologiczna – kosmetologia. Drugi z kierunków – Dietetyka – oferuje następujące specjalności: Dietoterapia i profilaktyka żywieniowa, Dietetyka w turystyce i rekreacji, Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oferuje nowe specjalności z dziedziny Kosmetologii
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku dba o profesjonalne kadry menedżerskie także dla kosmetologii. W tym celu uruchomiono nowe specjalności związane z kosmetologią: Menedżer usług kosmetycznych (na studiach I stopnia) oraz Menedżer kosmetologii i SPA (na studiach II stopnia). Kształcenie na tych specjalnościach ma na celu przygotowanie przyszłych menedżerów usług kosmetycznych i SPA do dynamicznie rozwijającego się rynku szeroko rozumianych usług kosmetycznych. Oprócz wiedzy z dziedziny kosmetologii, absolwenci tego specjalności wzbogacą swoje umiejętności praktyczne związane z kompleksowymi zabiegami oraz organizacją i prowadzeniem gabinetów kosmetycznych oraz ośrodków SPA. Ponadto, przygotowani będą do pracy jako specjaliści na kierowniczych i organizacyjnych stanowiskach oraz do bezpośrednio z klientem w ośrodkach kosmetycznych i SPA, ośrodkach Day SPA, ośrodkach MEDI SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą zabiegową.

Więcej na:

http://www.wstih.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane