Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Technik nie zapewni już firmom kompleksowych usług bhp

Chcesz być specjalistą ds. bezpieczeństwa pracy i świadczyć przedsiębiorstwom kompleksowe usług bhp? – musisz mieć wykształcenie wyższe kierunkowe! Po ośmioletnim okresie przejściowym przeznaczonym na uzupełnienie kwalifikacji, od 1 lipca br. osoba chcąca pełnić obowiązki specjalisty ds. BHP musi mieć wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp.

1 lipca 2013 r. to moment, w którym weszła w życie ustawa dotycząca świadczenia usług bhp. Do tej pory wiele firm zatrudniało osoby z dyplomem technika bhp. Jednak od początku lipca uległo to zmianie. Jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów, by pełnić obowiązki specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy mieć co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp oraz posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym też zakresie. Z kolei starszy specjalista ds. bhp musi wykazać trzy lata stażu w służbie bhp, a główny specjalista co najmniej pięć lat.

Po zmianie przepisów otworzyła się duża furtka do kariery dla młodych osób, które myślą o swojej drodze kształcenia i zawodowej związanej z bezpieczeństwem pracy:

- Studia na specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy są odpowiedzią na zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2013 r. – tłumaczy Maria Paszkowska, Wicekanclerz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Jednak pomyśleliśmy o nich znacznie wcześniej, bo w 2005 roku. To posunięcie sprawiło, że pierwsi absolwenci Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy legitymujący się dyplomowej uczelni, nabytymi umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi opuścili mury naszej Uczelni już w 2009 roku. Dzięki temu wyprzedziliśmy zmiany jakie weszły w życie w tym miesiącu. Sądzimy, że rok 2013, czyli moment gdy w życie weszły już zmiany dotyczące pracowników w służbie bhp, będą dla naszej Uczelni posiadającej w swojej ofercie kształcenia specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem, równie istotne jak w latach ubiegłych – podsumowuje Wicekanclerz UZZM.

A jakie kompetencje uzyska absolwent Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w lubińskiej Uczelni?
W trakcie studiów przyszli inżynierowie poznają zagadnienia z zakresu ergonomii, ryzyka zawodowego czy normalizacji w bezpieczeństwie pracy. Będą mogli podjąć zatrudnienie jako kadra kierownicza średniego szczebla w organizacjach gospodarczych czy jako osoby odpowiedzialne za realizację szeroko pojętej polityki w zakresie projektowania i eksploatacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę nie tylko jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale także z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny i zewnętrzny w obszarze monitorowania i audytowania zagadnień dotyczących warunków pracy. Studenci w trakcie kształcenia na UZZM zdobędą zarówno wiedzę teoretyczna, jak i praktyczną.

Warto podkreślić, że studia na UZZM są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na kadrę inżynierską widoczne w naszym Regionie. Przekazywana wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii powoduje, że inżynier kończący kierunek jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Jest menadżerem, który potrafi rozwiązywać problemy oraz wykorzystywać wyobraźnię i doświadczenie do projektowania, tworzenia, eksploatacji i usprawnienia wybranych procesów produkcji. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w dowolnie wybranej Uczelni.

--------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy i ćwiczeniowcy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak: Wrocław, Poznań, Zielona Góra czy Kraków. UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz studia podyplomowe. Od najbliższego roku akademickiego, tj. 2013/2014 Uczelnia będzie także kształcić na studiach II stopnia, o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane